Κυριακή, 11 Νοεμβρίου 2012

Ὁ τονισμὸς σὲ δέκα ἁπλὰ μαθήματα
 Ο τονισμός σε 10 απλά μαθήματα.

Ἀν είστε  ὑπέρμαχοι τοῦ πολυτονικοῦ ή ἔστω χρειάζεστε κάποιες χρήσιμες πληροφορίες, στὸν παραπάνω ἱστοχῶρο  θὰ βρεῖτε αρκετά σχετικά μέ τό πολυτονικὸ σύστημα, δηλαδὴ τὴν χρήση τῶν τριῶν τόνων (ὀξεία, βαρεία, περισπωμένη) καὶ τῶν δύο πνευμάτων (ψιλή, δασεία) στὸν γραπτὸ λόγο ὅλων ἀνεξαιρέτως τῶν μορφῶν τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας (ἀρχαία, νέα, δημοτική, καθαρεύουσα) καὶ γιὰ ὅλων τῶν εἰδῶν τὰ κείμενα (ἀπὸ τὴν φιλοσοφικὴ διατριβὴ μέχρι τὸ παιδικὸ βιβλίο).
  • Ἐπιχειρήματα ὑπὲρ τοῦ πολυτονικοῦ καὶ τῆς ἐπαναφορᾶς του, συνοψίζοντας τὶς πολλαπλὲς πλευρὲς τοῦ προβλήματος.
  • Ὅσο γίνεται περισσότερες καὶ χρησιμότερες ἀπόψεις/μαρτυρίες Ἑλλήνων ἢ ἑλληνομαθῶν πολιτῶν, γραμμένες εἰδικὰ γιὰ τὸν ἱστοχῶρο μας.
  • Ἀξιόλογα κείμενα ποὺ εἴτε γράφτηκαν εἰδικὰ γιὰ τὸν ἱστοχῶρο μας εἴτε προέρχονται ἀπὸ ἔντυπο ὑλικό μετὰ ἀπὸ σάρωση καὶ ὀπτικὴ ἀναγνώριση.
  • Ἱστορικὰ στοιχεῖα ξεκινώντας ἀπὸ τὴν λεγόμενη «Δίκη τῶν Τόνων» (1942) καὶ καταλήγοντας μέχρι τὶς τελευταῖες συζητήσεις στὴ Βουλή.