Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2011

wikis


Γενικά

Ένα wikispace είναι ένας δικός σας χώρος, που συνήθως χρησιμοποιείται για ένα σκοπό ή είναι αφιερωμένος σε ένα θέμα. Το χώρο μπορεί να αποτελούν πολλές σελίδες, αρχεία και εικόνες. Παρακάτω δίδονται οδηγίες θεωρώντας ότι έχετε ανοίξει ήδη λογαριασμό στο Wikispaces.


Δημιουργώντας ένα νέο wikispace
Για να δημιουργήσετε ένα νέο χώρο, πηγαίνετε στο χώρο του προσωπικού σας λογαριασμού κάνοντας κλικ στο όνομα που έχετε δώσει…
Και στη συνέχεια κάντε κλικ στο «Create a New Wiki» , που βρίσκεται πάνω και δεξιά στην οθόνη σας. Μπορείτε να δημιουργήσετε όσους χώρους θέλετε.


Τύπος Χώρου

Μπορείτε να δημιουργήσετε κάποιον από τους παρακάτω τρεις τύπους χώρου στο wikispaces:
1. Public (Δημόσιος) Αυτός ο τύπος χώρου είναι θεατός από όλους και όλοι μπορούν να τον επεξεργαστούν.
2. Protected ( Προστατευμένος) Αυτός ο τύπος χώρου είναι θεατός από όλους, αλλά μόνο τα μέλη του μπορούν να τον επεξεργαστούν.
3. Private (Ιδιωτικός) Αυτός ο τύπος χώρου είναι θεατός και μπορούν να τον επεξεργαστούν μόνο τα μέλη του (με συνδρομή).


Μπορείτε, επίσης, να αλλάξετε τον τύπο του χώρου σας, με την παρακάτω διαδικασία:
Για να προστατέψετε τους μαθητές σας από τις διαφημίσεις, χρειάζεται να καταβληθεί κάποιο χρηματικό ποσό ή να δηλώσετε το Wiki σας ως εκπαιδευτικό.
 • Αριστερά, στο πλαϊνό μενού, κάντε κλικ στην επιλογή ‘Manage Wiki’.
 • Κάτω από την επικεφαλίδα “People”, κάντε __κλικ στην επιλογή ‘Permissions’
 • Kάντε κλικ στην επιλογή σας, ανάλογα με το αν θέλετε ο χώρος σας να είναι Public, Protected, ή Private.

Επεξεργασία ενός wikispace

 
Αλλαγή του λογότυπου του χώρου σας
Ο λογότυπος του χώρου είναι για όλα τα νέα wikispace ένα μικρό δεντράκι μπονσάι. Για να αλλάξετε το λογότυπο, ακολoυθείστε τα παρακάτω βήματα:
 • Στο πλαϊνό μενού , κάντε κλικ στο ‘Manage Wiki’.
 • Στο μενού ‘ Settings’, κάντε κλικ στην επιλογή ‘Look and Feel’.
 • Κάτω από την επικεφαλίδα ‘Logo’, κάντε κλικ στο ‘Browse’.
 • Αναζητήστε στο σκληρό σας δίσκο την εικόνα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε (jpg, png, ή gif, συνιστώμενο μέγεθος: 140 x 48 pixels)
 • Κάντε κλικ στο ‘Save’, για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας.
Αλλαγή του χρώματος του φόντου του χώρου σας

Η αλλαγή αυτή επιτρέπεται να γίνει μόνο από τον organizer του χώρου. Κάθε φορά που δημιουργείτε ένα νέο χώρο, αυτόματα χαρακτηρίζεστε ως organizer. Αν έχετε αποδεχθεί πρόσκληση για συμμετοχή στο χώρο, είστε αυτόματα μέλος του χώρου (member).
 • Στο πλαϊνό μενού , κάντε κλικ στο ‘Manage Wiki’.
 • Στο μενού ‘Space Settings’, κάντε κλικ στο ‘Look and Feel’
 • Στο μενού ‘Themes and Color’, εισάγετε χρώμα της επιλογής σας.
Αντίγραφο του χώρου


Μπορείτε να κρατήσετε αντίγραφο (backup) των πιο πρόσφατων εκδοχών των σελίδων του χώρου ως εξής:
 • Στο πλαϊνό μενού , κάντε κλικ στο ‘Manage Wiki’.
 • Κάτω από το μενού ‘Tools’, μπορείτε να επιλέξετε να αποθηκεύσετε το χώρο ως wikitext με την επιλογή ‘exports” να αποθηκεύσετε το χώρο σε HTML με την επιλογή ‘… as HTML’.
 • Από το αναδυόμενο μενού, αποθηκεύετε το αρχείο που δημιουργείτε στο σκληρό σας δίσκο.
Διαγραφή ενός wikispace

Εάν επιθυμείτε να διαγράψετε ένα χώρο,
 • Στο πλαϊνό μενού , κάντε κλικ στο ‘Manage Wiki’.
 • Κάτω από το μενού Tools”, κάντε κλικ στην επιλογή ‘Delete”
Αν δεν μπορείτε να συνδεθείτε αλλά επιθυμείτε να διαγράψετε το χώρο, κάντε κλικ στο σύνδεσμο email us και στο μήνυμα που θα αποστείλετε, σημειώστε το όνομα του χώρου προς διαγραφή. Σιγουρευτείτε πως η αποστολή του μηνύματος γίνεται από την ηλεκτρονική διεύθυνση που έχετε δηλώσει κατά την εγγραφή σας στα wikispaces, ώστε να είμαστε σίγουροι πως η διαγραφή του χώρου είναι δικό σας αίτημα.Διαφορά μεταξύ Members και Organizer 

Ο Organizer ενός χώρου, έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες: Μπορεί ….
 • Να προσκαλέσει άλλα μέλη στο χώρο, αλλά και να απομακρύνει (διαγράψει) μέλη από αυτόν.
 • Να αλλάξει τον τύπο του χώρου
 • Να αλλάξει το όνομα, την περιγραφή, την εμφάνιση, το θέμα, τη διάταξη ενός χώρου.
 • Να διαγράψει σελίδες και να ανεβάσει αρχεία
 • Να «κλειδώσει» και να «ξεκλειδώσει» σελίδες
Προσθέτοντας μέλη σε έναν χώρο

 1. Πηγαίνετε με ένα φυλλομετρητή στο χώρο σας (π.χ. http://όνομα.wikispaces.com/)
 2. Στο πλαϊνό μενού , κάντε κλικ στο ‘Manage Wiki’.
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή «Permissions» κάτω από το μενού «People»
 4. Κάτω από το μενού «Invite a New Member», εισάγετε το username για τα Wikispaces ή το Email του προσώπου που θέλετε να προσθέσετε στο χώρο. (Αν δεν είστε σίγουρος πως το άτομο που θέλετε να προσκαλέσετε έχει λογαριασμό στο Wikispaces, ή δε γνωρίζετε ποιο username χρησιμοποιεί το άτομο αυτό στα Wikispaces, εισάγετε απλώς μια ηλεκτρονική διεύθυνση που γνωρίζετε πως ανήκει σε αυτό το άτομο.)
 5. Το άτομο που προσκαλείτε, θα λάβει ένα ηλεκτρονικό μήνυμα, που θα τον καλεί να αποδεχθεί ή να απορρίψει την πρόσκλησή σας. Αν η αποδοχή της πρόσκλησης γίνει επιτυχώς, το άτομο αυτό θα είναι στο εξής μέλος του χώρου σας.
 6. Μπορείτε στη συνέχεια να διαχειριστείτε την κατάσταση του μέλους από τη σελίδα «Members and Permissions».
Σελίδες

Κάθε wiki-χώρος μπορεί να περιλαμβάνει πολλές σελίδες. Κάθε σελίδα είναι μια ιστοσελίδα, η οποία μπορεί να έχει το δικό της περιεχόμενο αλλά και να συνδέεται με άλλες σελίδες.
Δημιουργία σελίδας
Για να δημιουργήσετε μια νέα σελίδα στο χώρο σας, απλώς κάντε κλικ στο «New Page». ¨όταν δημιουργείτε έναν νέο χώρο, σημείο εκκίνησης σας είναι μια κενή περιεχομένου σελίδα με το όνομα home. Κάντε κλικ στην επιλογή «edit» για να προσθέσετε περιεχόμενο στη σελίδα.
Προσοχή!!! Η επιλογή «New Page» είναι ορατή και άρα επιλέξιμη, μόνο εάν είστε εγγεγραμμένος στο χώρο αλλά και συνδεδεμένος. Αν δεν εμφανίζεται η επιλογή αυτή στο πλαϊνό μενού, αλλά είστε μέλος του χώρου, κάντε πρώτα κλικ στο ‘Join us’ για να συνδεθείτε.
Επεξεργασία σελίδας
Εφόσον είστε συνδεδεμένος κι έχετε δικαίωμα να επεξεργαστείτε μια σελίδα, δίπλα από το όνομα της σελίδας εμφανίζεται το κουμπί «edit”. Κάντε κλικ στην επιλογή «edit» για να «μπείτε» σε κατάσταση επεξεργασίας σελίδας. Σε αυτή την κατάσταση, μπορείτε να μορφοποιήσετε, να προσθέσετε ή να αλλάξετε το περιεχόμενο αυτής της σελίδας.
Η κατάσταση επεξεργασίας έχει τη δυνατότητα προβολής visual ή text.Στην πρώτη περίπτωση, (προεπιλεγμένη, προτείνεται για τους αρχάριους στα Wiki) έχετε τη δυνατότητα προεπισκόπησης της σελίδας. Στην άλλη περίπτωση, επεξεργάζεστε τη σελίδα σε μορφή wikitext. Για να αλλάξετε από τη μια προβολή στην άλλη, κάντε κλικ στο κουμπί (από το SAVE) εναλλαγής που φέρει τον τίτλο visual editor όταν είστε στην κατάσταση της δεύτερης περίπτωσης, τον τίτλο text editor όταν είστε στην κατάσταση της πρώτης περίπτωσης.

Συνδέοντας σελίδες μεταξύ τους

Σε κατάσταση επεξεργασίας σελίδας visual editor, επιλέξτε το κείμενο που θέλετε να συνδέσετε και κάντε κλικ στην επιλογή Link. Για να διαγράψετε μια υπερσύνδεση, επιλέξτε το κείμενο που είναι συνδεδεμένο και κάντε κλικ στο Link.

«Κλειδώνοντας» σελίδες

Μόνο οι organizers του χώρου μπορούν να «κλειδώσουν» μια σελίδα. Μια «κλειδωμένη» σελίδα μπορεί να υποστεί επεξεργασία μόνο από τον organizer του χώρου.
Για να «κλειδώσετε» μια σελίδα:
 • Στο πλαϊνό μενού , κάντε κλικ στο ‘Manage Wiki’.
 • Κάντε κλικ στην επιλογή «Content – Pages»
 • Επιλέξτε τη σελίδα που επιθυμείτε να λ»κλειδώσετε» και κάντε κλικ στο κουμπί LOCK (πάνω δεξιά).
 •  

Εκτυπώνοντας μια σελίδα:
Για να εκτυπώσετε μια σελίδα:
 • Από το μενού που αναδύεται από την επιλογή PAGE (Πάνω σχήμα) μπορούμε να εκτυπώσουμε την σελίδα μας ή να την εξάγουμε σε PDF αρχείο.
Διαγραφή και μετονομασία σελίδας

Για να διαγράψετε ή να μετονομάσετε μια σελίδα:
 • Από το μενού που αναδύεται από την επιλογή PAGE (Πάνω σχήμα) μπορούμε να διαγράψουμε την σελίδα μας ή να την μετονομάσουμε.
Ιστορικό σελίδας

Κάθε φορά που μια σελίδα τροποποιείται, κρατείται αντίγραφο των προηγούμενων εκδόσεών της. Κάντε κλικ στην επιλογή ‘history’ που εμφανίζεται στο πάνω μέρος της σελίδας που σας ενδιαφέρει, για να δείτε τις τροποποιήσεις. Για μια οπτική εκδοχή της τροποποίησης, κάντε κλικ στο screenshot.
Για να συγκρίνετε δυο διαφορετικές εκδοχές της σελίδας, κάντε κλικ στην επιλογή «select for comparison» για τη μια από τις δυο εκδοχές που θέλετε να συγκρίνετε και ύστερα κλικ στο «compare to selected» για να επιλέξετε τη σελίδα με την οποία θα γίνει η σύγκριση.
Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα να επαναφέρετε μια σελίδα σε μια προηγούμενη κατάσταση, οπότε δε χρειάζεται να ανησυχείτε πως ενδέχεται να καταστρέψετε μια σελίδα.

απο το φίλο Μιχαηλίδη στο ΠΣΔ,

Τετάρτη, 30 Μαρτίου 2011

Ευαίσθητη Ψυχή

Αρκετά συχνά με πιάνει ένα παράπονο, και με αφορμή την ανάρτηση του φίλου Θωμά ,απ’ το ιστολόγιο «Λογομνήμων», θα αφήσω λίγες σκέψεις μου να κατρακυλήσουν στη πεζή μας πραγματικότητα.
Το παράπονο μου αφορά την αχαριστία και την αγνωμοσύνη πολλών συνανθρώπων μας, που όσα και αν εσύ τους προσφέρεις, αυτοί εγωπαθείς και δήθεν φιλάρεσκοι κατακρημνίζουν κάθε καλή σου διάθεση και προαίρεση.
Χρειάζεται μεγαλείο ψυχής για να πεις ευχαριστώ και να δεις την μικρότητα σου ως άνθρωπος, αλλά πολύ περισσότερο να παραδεχτείς ενδόμυχα, ότι ίσως και να υστερείς κάπου. 

Και πάλι θα ανατρέξει το μυαλό μου στην απλότητα του Παπαδιαμάντη. Πόσο μπροστά από την εποχή του άραγε ήταν; Τι μεγαλείο εσωτερικού κόσμου διέθετε κα αβασάνιστα στο μετέδιδε…Ισχύει γι' αυτόν η παροιμία του Σολομώντα, που την υιοθέτησε και ο έτερος ποιητής Αγιος Γρηγόριος 1ο Θεολόγος σε έναν από τους «Επιταφίους» του, εκεί όπου αποχαιρετά τον αγαπημένο του φίλο Μεγάλο Βασίλειο: «σης δε οστέων καρδία αισθητική».

 Σαράκι των οστών είναι η ευαίσθητη ψυχή. Μια τέτοια ευαίσθητη ψυχή, που το σαράκι της έγινε και του σώματος σαράκι, ήταν ο Σκιαθίτης, αυτός που αγκάλιασε από πολύ νωρίς τον αδύναμο, τον καχεκτικό, τον ταλαίπωρο, αυτόν που εμείς χρειάζεται ειδική κρατική πρόνοια για να το κάνουμε, τον επί της γης ξένο και αλλότριο, τον αλλόδοξο και τον αλλοεθνή, μόνο με τη μακρόθυμη αγάπη της ψυχής, που γράφει ο Λορεντζάτος, και όχι τη μικρόθυμη του κόσμου -την τόσο επίκαιρη και ευτελή «λυκοαγάπη» του κόσμου-, μόνο με μια αγάπη με τη μεταφυσική ή την αποκαλυπτική σημασία της, [...] που δίνει νόημα στην άλλην, [...] η αγάπη που «ουδέποτε εκπίπτει», ακόμη και όταν όλα τελειώσουν.2 
Και το έκανε, γιατί δεν απώλεσε ποτέ το κέντρο γύρω από το οποίο κινούνται όλα, δεν έχασε το μεταφυσικό κέντρο της ζωής και συνεπώς της τέχνης του,3 το σύμπαν των ορατών και των αοράτων πραγμάτων, που έγραφε ο Claudel.4 
Πέντε στιγμές μαζί του, για μένα μια αιωνιότητα θα’ταν. Που να φανταζόσουν κυρ-Αλέξαντρε  πόσο ξεπέσαμε σήμερα …καμμιά αγαθότητα, πραότητα, καρτερία, ευγνωμοσύνη, καλοσύνη, και φυσικά Αγάπη…για αυτά θα μιλάμε τώρα;;;;;;
1  SEPTUAGINTA, Παροιμίαι 14, 30, Βιβλική Εταιρεία Αθήναι 1979, 207 και Γρηγορίου Θεολόγου Εργα, Εις τον Μέγαν Βασίλειον Επίσκοπον Καισαρείας και Καππαδοκίας Επιτάφιος, Λόγος ΜΓ', 42, ΕΠΕ 6, 200
2  Λορεντζάτος Ζ., Το Χαμένο Κέντρο, Μελέτες, Α', Δόμος 1994, 400
3  Λορεντζάτος Ζ., Το Χαμένο Κέντρο, Μελέτες, Α', Δόμος 1994
4  Το 1928 στο δοκίμιό του «Θρησκεία και Ποίηση» ο Claudel γράφει για το σύμπαν, που το βλέπει χωρισμένο σε δυο μέρη,  τα ορατά πράγματα και τα αόρατα. Τα ορατά έρχονται κοντά στους ανθρώπους με τα φώτα της λογικής, της φαντασίας και των αισθήσεων. Τα αόρατα από τα φώτα της λογικής και της πίστης. Και καταλήγει ότι αυτά τα πράγματα είναι πολύ καλά κατά την τάξη τους και μόνο η αταξία και η κατάχρηση είναι κακές, Κλωντέλ Π., Θρησκεία και Ποίηση, Η ποίηση Το βιβλίο Ο χρόνος (μτφρ. Χρυσούλας Τσικριτσή-Κατσιανάκη), Αστρολάβος /Ευθύνη 1996, 45-46

Τρίτη, 29 Μαρτίου 2011

TI EINAI TO Google Chrome OS?

To google chrome os είναι το νέο λειτουργικό σύστημα που διμιούργησε η google βασισμένο στον πρωτοποριακό και υπέρ γρήγορο browser της τον chrome.

 To chrome os είναι υπέρ γρήγορο σε σχέση με τα υπόλοιπα λειτουργικά γιατί:

1 Είναι βασισμένο στα linux οπότε είναι ανοιχτου κώδικα με εκατοντάδες free προγράματα.

2 Είναι συμβατό με αρκετά αν όχι με όλα τα προγράμματα των windows μέσο μιας από τις ενσωματωμένες του εφαρμογές.

3 Επειδή δεν βρίσκεται στον φυσικό μας υπολογιστή αλλά λειτουργεί όπως ο messenger έχουμε πρόσβαση στα αρχεία μας από παντού,και δεκάδες άλλες κοινοτομίες,τόσες που θα μπορούσα να γράφω για ώρες.
4 Το καλύτερο για το τέλος, είναι δωρεάν!! 

Αυτή την στιγμή έχει κυκλοφορήσει το RC του για download ελεύθερα το οποίο μόλις κυκλοφορήσει η επίσημη έκδοση του η οποία ήταν να δωθεί στο κοινό τώρα στα μέσα του Νοέμβρη αλλά αναβληθηκε μέχρι τις αρχές του 2011,θα κάνει μόνο του το update στην full έκδοση.
 


video

Για να κατεβάσετε το GOOGLE CHROME OS κάντε κλίκ εδώ.

Οδηγίες.
Μόλις κατέβει το αρχείο θα σας παρουσιαστεί μια εικόνα iso την οποία θα χρειαστεί να κάψετε σε ένα cd-r.
Αφού ετοιμάσετε το cd σας κάντε boot το pc σας από το cd,μόλις το chrome os φορτώσει κάντε κλί στο live instaler στο desktop σας και ακολουθήστε τις οδηγίες.
Όταν σας ζητηθεί password βάλτε τα παρακάτω.
User password: user
Root password: root

γγρ 

feelexpress

Δευτέρα, 28 Μαρτίου 2011

ΞΑΓΡΥΠΝΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΚΟΤΕΙΝΟ ΤΡΥΓΟΝΙΜΙΑ ΟΛΟΝΥΧΤΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ ΣΤΟΝ ΠΟΛΥΧΩΡΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ ΣΤΙΣ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 

Κάθε επέτειος είναι μια αφορμή να (ξανα)θυμηθούμε και να (ξανα)διαβάσουμε τα έργα σπουδαίων δημιουργών. Ίσως, και μάλλον, ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης να μην έχει ανάγκη από τέτοιες χρονικές αφορμήσεις· τα δικά του λόγια είναι βαθιά ριζωμένα στην αναγνωστική μας συνείδηση και με φυσικό τρόπο περνούν από γενιά σε γενιά.

Θέλοντας να ανάψουμε ένα μικρό κερί στη μνήμη του με αφορμή τη διπλή επέτειο (φέτος συμπληρώνονται 160 χρόνια από τη γέννησή του και 100 χρόνια από τον θάνατό του), στις 8 Απριλίου 2011, το βράδυ, θα συγκεντρωθούμε στον ΠΟΛΥΧΩΡΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ (Ιπποκράτους 118, Αθήνα) και θα διαβάσουμε σελίδες από το έργο του σε μια ολονύχτια «αγρυπνία για το σκοτεινό τρυγόνι» που ίσως κρατήσει μέχρι το ξημέρωμα, ευχαριστώντας έτσι την καλή τύχη που μας αξίωσε να κατοικούμε την ίδια μ’ αυτόν γλώσσα.Την επιμέλεια της εκδήλωσης έχει ο συγγραφέας Κώστας Ακρίβος.
Ώρα έναρξης: 8 το βράδυ

Θα διαβαστούν τα κείμενα: Ο ξεπεσμένος δερβίσης, Η φόνισσα, επιλογή από τα διηγήματα που περιλαμβάνονται στις ανθολογίες Να είχεν ο έρωτας σαΐτες και Τα σκοτεινά παραμύθια του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη (εκδ. ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ).

Θα διαβάσουν μεταξύ άλλων: Ευριπίδης Γαραντούδης, Γιώργος Γιανναράκος, Σπύρος Γιανναράς, Πόπη Γκανά, Μιχάλης Γκανάς, Κωστής Γκιμοσούλης, Θοδωρής Γκόνης, Βασίλης Γκουρογιάννης, Άρης Δαβαράκης, Σωτήρης Δημητρίου, Άννα Δαμιανίδη, Μάνος Ελευθερίου, Σοφία Ζαραμπούκα, Ζυράννα Ζατέλη, Άλκη Ζέη, Αλέξης Ζήρας, Γιώργος Θεοχάρης, Γιάννης Καλπούζος, Κώστας Κατσουλάρης, Λώρη Κέζα, Λίλα Κονομάρα, Κώστια Κοντολέων, Μάνος Κοντολέων, Δημήτρης Κοσμόπουλος, Σωκράτης Κουγέας, Νίκος Κουνενής, Στάθης Κουτσούνης, Όλια Λαζαρίδου, Νίκος Λαμπρόπουλος, Δημήτρης Λάππας, Κώστας Λογαράς, Άννα Λυδάκη, Εριφύλλη Μαρωνίτη, Κώστας Μαυρόπουλος, Μιχαήλ Μήτρας, Μάριος Μιχαηλίδης, Γιάννης Ν. Μπασκόζος, Κωνσταντίνος Μπούρας, Γωγώ Μπρέμπου, Θανάσης Νιάρχος, Μαρίζα Ντεκάστρο, Χριστίνα Ντουνιά, Αθηνά Οικονομάκου, Νίκη Παλικαράκη, Αλέξης Πανσέληνος, Βασίλης Παπαβασιλείου, Βασίλης Παπαθεοδώρου, Λάκης Παπαστάθης, Νικήτας Παρίσης, Αργυρώ Πιπίνη, Μαρλένα Πολιτοπούλου, Ροσσάνα Πώποτα, Βασίλης Ρούβαλης, Θωμάς Σκάσσης, Ντίνος Σιώτης, Γιώργος Συμπάρδης, Μαρία Σφυρόερα, Μαρία Τσαγκαράκη, Διονύσης Τσακνής, Ευγενία Φακίνου, Ρένος Χαραλαμπίδης, Βασίλης Χατζηιακώβου, Τάκης Χατζόπουλος.

Τις αναγνώσεις συνοδεύουν μουσικά
η Βασιλική Αντωνάκη (κιθάρα, νέι) και η Κάλη Καμπούρη (κανονάκι). Τραγουδούν μελοποιημένο Παπαδιαμάντη από τον δίσκο Το σκοτεινό τρυγόνι.

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΤΕ
Όσοι από εσάς ενδιαφέρεστε να διαβάσετε δηλώστε τη συμμετοχή σας στέλνοντας στο e-mail: events@metaixmio.gr ή στο fax: 211 3003562 τα εξής στοιχεία, με την ένδειξη «Ολονύχτια ανάγνωση έργων του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη».
Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
• Δηλώσεις συμμετοχής έως τις 31/3/2011. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
• Οι ενδιαφερόμενοι θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά για τη συμμετοχή τους καθώς και για το χρονικό πλαίσιο στο οποίο θα ενταχθεί η ανάγνωσή τους.


ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
Πρόσωπο πέρα από λέξεις...
Διαγωνισμός πορτρέτου

Εκατό χρόνια μετά τον θάνατο του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, η γραφή του εξακολουθεί να μαγεύει και να εμπνέει και άλλες μορφές τέχνης, τη ζωγραφική, το θέατρο κ.λπ. Όσοι λοιπόν ενδιαφέρεστε μπορείτε να πάρετε μέρος και στον διαγωνισμό ζωγραφικής με θέμα τη μορφή του Παπαδιαμάντη (πορτρέτο) που θα πραγματοποιηθεί στον ΠΟΛΥΧΩΡΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ (Ιπποκράτους 118) την ίδια μέρα (8/4/2011) από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 8 το βράδυ.
Τα υλικά που θα έχουν στη διάθεσή τους οι διαγωνιζόμενοι είναι: καμβάδες διαστάσεων 20Χ20, 15Χ20, 20Χ25, μαρκαδόρους, ξυλομπογιές, εκολίνες, ακρυλικά.
Η απονομή των τριών πρώτων βραβείων θα γίνει στις 9:30 μ.μ. της ίδιας μέρας στον ΠΟΛΥΧΩΡΟ.
1ο βραβείο: Χρηματικό έπαθλο 200,00 € και δωρεάν βιβλία ονομαστικής αξίας 100,00 €. Επιπλέον το έργο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τις εκδόσεις ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ για να κοσμήσει ειδική έκδοση ή άλλο υλικό προβολής.
2ο βραβείο: Δωρεάν βιβλία ονομαστικής αξίας 100,00 €
3ο βραβείο: Δωρεάν βιβλία ονομαστικής αξίας 100,00 €
Τα έργα θα εκτεθούν στον ΠΟΛΥΧΩΡΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ μέχρι τις 18 Απριλίου οπότε και θα επιστραφούν στους δημιουργούς τους.
Κριτική επιτροπή: Μάριος Σπηλιόπουλος, Δημήτρης Ταξής, Νίκος Μπάτης

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής για τον διαγωνισμό ζωγραφικής επικοινωνήστε με τον κ. Κυριάκο Χαρίτο στο e-mail: events@metaixmio.gr ή στο τηλ.: 211 3003500 (εσωτ. 524). Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.


ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: Εκδόσεις ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ

Κυριακή, 27 Μαρτίου 2011

Θεολόγοι του μαυροπίνακα


Πρόκειται για το ιστολόγιο του αγαπητού και εξαίρετου συνάδελφου κ.Νίκου Παύλου, διευθυντή του
14 ου  Γυμνασίου Λάρισας.
Ειναι κατατοπιστικό σε θέματα όχι μόνο θεολογικά αλλά και ιστορικά, αφού ο κ. Παύλου είναι άρτια κατηρτισμένος και με μεταπτυχιακό στην ιστορία. Σε ημερίδα που διοργανώσαμε μαζί στην Λάρισα μας ξενάγησε  στο δικό του τρόπο διδασκαλίας μέσω των βυζαντινών πηγών.
Η πρωτοπορία του κ. Παύλου φάνηκε άλλωστε και απο το εξαιρετικό και πρώτο σε αναγνώσεις,  ηλεκτρονικό περιοδικό του σχολείου του.
Συγχαρητήρια αξίζουν πάντα σε τέτοιους συναδέλφους.

http://theologoi-school.blogspot.com/


Παρασκευή, 25 Μαρτίου 2011

Dabbleboard- Web.02 Το Dabbleboard είναι μια online εφαρμογή  συνεργασίας που είναι επικεντρωμένη γύρω από τον διαδραστικό πίνακα. Με ένα νέο είδος διεπαφής το σχέδιο μαθήματός σας θα είναι πραγματικά εύκολο και διασκεδαστικό στη χρήση. Το Dabbleboard ξεφεύγει από το συνηθισμένο δρόμο και σας επιτρέπει να σχεδιάσετε, όπως εσείς θέλετε. Ο πίνακας μπαίνει στην ψηφιακή εποχή του!

Dabbleboard, δωρεάν, εύκολη στη χρήση εφαρμογή για τον διαδραστικό σας πίνακα.

 

Αν θέλετε μια δωρεάν, εύκολη στη χρήση εφαρμογή για τον διαδραστικό σας πίνακα, δοκιμάστε το Dabbleboard.
 
Απλά ζωγραφίστε τα σχέδια σας και το Dabbleboard θα τα μετατρέψει αυτόματα στα πιο συνηθισμένα σχήματα.
Κάντε κλικ οπουδήποτε και αρχίσετε να πληκτρολογείτε για να εισάγετε κείμενο.
Όλα τα σχέδια σας μπορούν να μετακινηθούν, να αλλάξουν μεγέθος, να διαγραφούν, και να αναπαραχθούν.
 
Με drag-and-drop, μπορείτε να προσθέσετε σχέδια στην προσωπική βιβλιοθήκη σας, και να αντιγράψετε κάτι από τη βιβλιοθήκη σας στο τρέχον σχέδιο. Μπορείτε ακόμη να αντιγράψτε άλλα σχέδια από τη δημόσια βιβλιοθήκη.
 
Το Dabbleboard επιτρέπει την ανταλλαγή και την συνεργασία σε πραγματικό χρόνο, με οποιονδήποτε, οπουδήποτε στον κόσμο.
Μπορείτε η να φορτώσετε η να κατεβάσετε εικόνες από άλλες εφαρμογές.
Με το Dabbleboard έχετε βασικά μια εικονική αίθουσα διδασκαλίας στο χέρι.
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το βίντεο.
 

Πέμπτη, 24 Μαρτίου 2011

Museum Box. Cool tools for school. Web.02

museum box-ww2


Με το εργαλείο αυτό μπορείτε να δημιουργήσετε ένα επιχείρημα ή την περιγραφή ενός γεγονότος, ένα πρόσωπο ή μια ιστορική περίοδο, με την τοποθέτηση αντικειμένων-φωτογραφιών σε ένα εικονικό κουτί. Τι στοιχεία, για παράδειγμα, θα  βάζατε σε ένα κιβώτιο για να περιγράψετε τη ζωή σας, που  εσείς πιστεύετε  ότι ανταποκρίνονται σε αυτή;  ή τη ζωή  ενός  υπηρέτη ή ενός Ρωμαίου στρατιώτη? ή  για να δείξετε ότι η δουλεία ήταν λάθος και περιττή; 
Εργαλείο που απαιτεί κριτική ικανότητα αλλά και σωστή επιλογή των βασικών σημείων που θέλουμε να τονίσουμε, προκειμένου να δώσουμε το μήνυμα που θέλουμε.

Μπορείτε να εμφανίσετε κάτι από ένα αρχείο κειμένου σε μια ταινία. Μπορείτε επίσης να δείτε και να σχολιάσετε τις θέσεις κάποιου άλλου.
                                                     industrial revolution
 
Αν θα μπορούσατε να βάλετε έναν αριθμό αντικειμένων σε ένα πλαίσιο που θα περιγράφει τη ζωή σας, τι θα θέλατε να περιλαμβάνει; Τι νομίζετε ότι θα μπορούσε να περιλαμβάνει αν ήσασταν ένας στρατιώτης ή ένας βασιλιάς;  Εάν ζούσατε κατά τον  β' παγκόσμιο πόλεμο, ποια στοιχεία θα συμπεριλαμβάνατε για να κάνετε μια υπόθεση; 
 
Τι κάνει λοιπόν το museumbox;


 Το κουτί μουσείο παρέχει τα εργαλεία για να μπορείτε να κάνετε ακριβώς αυτό. Σας επιτρέπει να δημιουργήσετε ο,τι θέλετε με την τοποθέτηση αντικειμένων σε ένα εικονικό κουτί. . Μπορείτε επίσης να δείτε τα κουτιά  στο μουσείο να εμπλουτίζονται και από άλλα άτομα που θα σχολιάζουν και το περιεχόμενο. Το μόνο που χρειάζεται είναι μια απλή εγγραφή και ξεκινήστε ...Υπάρχουν πολλά παραδείγματα για να δείτε και να πάρετε μια ιδέα.

Μια δοκιμή θα σας πείσει.....είναι απο τα πλέον χρήσιμα εργαλεία για την ιστορία.
Και ιδανικό για σενάρια..

http://museumbox.e2bn.org/index.php

Τετάρτη, 23 Μαρτίου 2011

Πώς και πότε γιορτάστηκε για πρώτη φορά η 25η ΜαρτίουΓιορτάστηκε το 1838 με πρωτοβουλία του Δημάρχου, ενώ η Κυβέρνηση δεν εκπροσωπήθηκε επίσημα.
Ο Όθων ήταν αντίθετος να συνδυαστεί η επανάσταση με την εκκλησιαστική γιορτή του Ευαγγελισμού.
Το παλάτι δεν επιθυμούσε έξοδα γιορτές την εποχή που οι Αγωνιστές δεν είχαν να φάνε.
Το “υπερθέαμα”: εκατοντάδες νέοι με δαδιά ή λαδοφάναρα σχημάτισαν το “εν τούτω Νίκα” στο Λυκαβηττό, ενώ οι θεατές παρακολουθούσαν αποσβολωμένοι
Λέγεται ότι για την πρώτη γιορτή της 25ης Μαρτίου δαπανήθηκε μέρος των χρημάτων, που προοριζόταν για την ανέγερση του Πανεπιστημίου.

γράφει ο Γιώργος Δαμιανός
Η 25η Μαρτίου, ως ημέρα της εθνικής παλιγγενεσίας, γιορτάστηκε για πρώτη φορά στην Αθήνα του 1838 και από τότε καθιερώθηκε με θρησκευτική ευλάβεια σε όλο το πανελλήνιο. Η καθιέρωση της εορτής οφείλεται στην επιμονή και το πείσμα του Δημάρχου της Αθήνας Δημ. Καλλιφρονά ( 1805 – 1879) .
Ο Δήμαρχος ήρθε σε ρήξη με τη βαυαρική διοίκηση και συγκεκριμένα με το Υπουργείο των Εσωτερικών το οποίο δεν επιθυμούσε έξοδα για γιορτές, όταν οι αγωνιστές δεν είχαν να φάνε. Κατά μία άλλη εκδοχή το Παλάτι, μάλλον, δεν επιθυμούσε να συνδέσει την εθνική εορτή με την Ορθοδοξία, για να μη δώσει την ευκαιρία στην Εκκλησία να καπηλευτεί την επανάσταση των Ελλήνων. Τελικά, ο Δήμαρχος θα οργανώσει μόνος του τον εορτασμό και εκ του αποτελέσματος κατάφερε να δώσει πανηγυρική ατμόσφαιρα, που ευχαρίστησε τους 17.000 Αθηναίους, οι οποίοι κατοικούσαν, τότε, στην πρωτεύουσα. Συγκεκριμένα, σημαιοστόλισε την πόλη και καθάρισε τις (λιγοστές) πλατείες. Ο εορτασμός άρχισε την παραμονή το βράδυ με 21 κανονιοβολισμούς. Και την άλλη μέρα, Παρασκευή πρωί, ανήμερα του Ευαγγελισμού, η Αθήνα ξύπνησε με 21 νέους κανονιοβολισμούς. Αριθμός συμβολικός , που συνδυάζεται με το '21 της επανάστασης. Άρχισαν, έπειτα, να χτυπούν πανηγυρικά οι καμπάνες των εκκλησιών.
Το πρωί, της 25ης Μαρτίου 1838, εψάλη δοξολογία στον, τότε, Μητροπολιτικό Ναό της Αγίας Ειρήνης (στην οδό Αιόλου), στην οποία, και μόνο εκεί, παραβρέθηκε και ο Όθων ντυμένος με την παραδοσιακή φουστανέλα. Το απόγευμα οργανώθηκε από το Δήμο χορός στην πλατεία των παλαιών Ανακτόρων στον οποίο συμμετείχαν όλοι οι νέοι της πόλης ανεξάρτητα από την κοινωνική τους τάξη και τους παρακολούθησαν πολλοί από τους Αγωνιστές του 1821. Τη νύχτα ο Δήμαρχος, πάντα, φωταγώγησε με λαδοφάναρα τους κεντρικούς δρόμους και την Ακρόπολη.
Τέλος, οι Αθηναίοι έμειναν αποσβολωμένοι από το υπερθέαμα, όταν αντίκρισαν στο Λυκαβηττό φαναράκια που τα κρατούσαν νεολαίοι της εποχής και σχημάτιζαν ένα τεράστιο φωτεινό σταυρό με τις λέξεις «Εν τούτω Νίκα».
 Ετσι, το 1838 γιορτάστηκε για πρώτη φορά η 25 Μαρτίου, ως μέρα μνήμης των Ελλήνων Αγωνιστών του 1821. Και τούτη η γιορτή έγινε με γκρίνια, με διαφωνίες και με πλουσιοπάροχη μεγαλοπρέπεια (ενώ χρήματα δεν υπήρχαν), κατά την πατροπαράδοτη συνήθεια μας. Οι κακές γλώσσες λένε ότι για τη γιορτή ετούτη δαπανήθηκε μέρος των χρημάτων, που προοριζόταν για την ανέγερση του Πανεπιστημίου.
Για τη βιβλιογραφία και άλλες σχετικές σημειώσεις στο www.24grammata.com

Σάββατο, 19 Μαρτίου 2011

Δωρεάν εργαλεία της Microsoft για την εκπαίδευση

Δωρεάν εργαλεία της Microsoft για την εκπαίδευσηΔωρεάν εργαλεία της Microsoft για την εκπαίδευση
H Microsoft προσφέρει δωρεάν βοηθήματα και εργαλεία για τους εκπαιδευτικούς, με σκοπό να βοηθήσουν και να εμπνεύσουν μαθητές όλων των ηλικιών. Η πρόσβαση τους από το διαδίκτυο αλλά και η χρήση τους είναι εύκολη, και η αλληλεπίδραση και παραγωγικότητα που παρέχουν είναι μια χρήσιμη προσθήκη σε πολλούς τρόπους διδασκαλίας.
Υπάρχει ένα ευρύ φάσμα εργαλείων για να συμπληρώσει το σχεδιασμό των μαθημάτων και να εμπνεύσει στους μαθητές να θέλουν να μάθουν ακόμα περισσότερα. Μερικά από αυτά είναι: 


AutoCollage 

Διαλέξτε ένα φάκελο στη συλλογή φωτογραφιών, πατήστε ένα κουμπί και σε λίγα λεπτά το AutoCollage σας παρουσιάζει ένα μοναδικό ενθύμιο για να εκτυπώσετε ή να στείλετε με email. Το κολάζ φωτογραφιών δημιουργεί πάντα μεγάλη συμμετοχή στην τάξη .

Για να το κατεβάσετε δωρεάν κάντε την εγγραφή σας στο Παγκόσμιο Δίκτυο Συνεργατών στην Μάθηση www.partnersinlearningnetwork.com

Photosynth 

Πάρτε μια συλλογή από φωτογραφίες από την ίδια τοποθεσία ή το ίδιο αντικείμενο και αυτόματα δημιουργήστε μια αλληλεπιδραστική 3D εμπειρία προβολής. Μοιραστείτε χώρους και πράγματα που σχετίζονται με το μάθημα χρησιμοποιώντας κινηματογραφική ποιότητα και καταπληκτική ψηφιακή λεπτομέρεια.

SongSmith 

Το Songsmith δημιουργεί μουσικές συνοδείες. Μόλις επιλέξετε ένα μουσικό στυλ, τραγουδήστε σε ένα μικρόφωνο στο PC και το Songsmith θα δημιουργήσει το τελικό μουσικό αποτέλεσμα. Μπορείτε να δημιουργήστε τραγούδια, να τα μοιράσετε και να τα καταχωρήστε ηλεκτρονικά.

Για να το κατεβάσετε δωρεάν κάντε την εγγραφή σας στο Παγκόσμιο Δίκτυο Συνεργατών στην Μάθηση www.partnersinlearningnetwork.com

Worldwide Telescope 

Το WW Telescope συγκεντρώνει εικόνες από τα καλύτερα δορυφορικά και εδάφους τηλεσκόπια στον κόσμο. Χρησιμοποιήστε το για κάθε είδους περιήγηση του νυχτερινού ουρανού, των πλανητών και γαλαξιών. Περιλαμβάνει και αφηγηματικές ξεναγήσεις.
Εργαλεία που ενσωματώνονται στο Office 

Mouse Mischief 

Πως θα κάνετε μια απλή παρουσίαση πιο συμμετοχική? Με το Mouse Mischief, που ενσωματώνεται στο Microsoft PowerPoint 2010 και Microsoft Office PowerPoint 2007, μπορείτε να εισάγετε ερωτήματα, δημοσκοπήσεις και δραστηριότητες στις διαφάνειες του μαθήματος. Έτσι οι μαθητές μπορούν να συμμετέχουν ενεργά σε αυτά χρησιμοποιώντας τα δικά τους ποντίκια για να επιλέξουν, κυκλώσουν, διαγράψουν ή να σχεδιάσουν απαντήσεις στην οθόνη.

Microsoft Interactive Classroom 

Αυτό το Πρόγραμμα ενσωματώνεται με τα προγράμματα Microsoft PowerPoint 2010, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft OneNote 2010, και Microsoft Office OneNote 2007. Με το Digital Interactive classroom μπορείτε να συνεργαστείτε με τους μαθητές επιτρέποντας την δημιουργία δημοσκοπήσεων στην τάξη με την χρήση του PowerPoint σε πραγματικούς χρόνους. Επίσης μπορείτε να ανταλλάξετε άμεσα υλικό με τους μαθητές με την χρήση OneNote. 

Microsoft Mathematics Add-In for Word and OneNote 

Το Microsoft Mathematics Add-In for Word and OneNote δουλεύει με τα προγράμματα Microsoft Word 2010, Microsoft Office Word 2007, και Microsoft OneNote 2010. Με αυτό το πρόσθετο πρόγραμμα για το Office, μπορείτε να κάνετε τα μαθηματικά πιο ενδιαφέροντα μεταφέροντας μαθηματικές εξισώσεις, υπολογισμούς και γραφήματα μέσα σε έγγραφα Word και OneNote. Παράλληλα έχετε διαθέσιμη μια εκτεταμένη συλλογή από μαθηματικά σύμβολα και δομές ώστε να είναι εύκολη και ξεκάθαρη η παρουσίαση μαθηματικών εκφράσεων, ενώ μπορείτε εύκολα να δημιουργήσετε γραφήματα σε δισδιάστατη και τρισδιάστατη μορφή.

Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2011

Ψηφιακοί αντιπρόσωποι στο Διαδίκτυο.
Με το Voki http://www.voki.com/ μπορούμε να δημιουργήσουμε το ψηφιακό μας αντιπρόσωπο στο διαδίκτυο. Είναι διασκεδαστικό. Προσθέτει ένα «ανθρώπινο» χαρακτηριστικό σε μια δικτυακή τοποθεσία στο διαδίκτυο, σε ένα ιστολόγιο…. Μπορούν δε να έχουν και το δικό τους ρόλο στην εκπαίδευση, τόσο σε μικτά (Blended Learning) όσο και σε καθαρά δικτυακά μαθήματα (Blended Online Learning).
Το Voki είναι μια ψηφιακά δημιουργημένη εκδοχή του εαυτού μας. Ο πιο γενικός όρος για το Voki είναι ένας ομιλών αντιπρόσωπος, μια ψηφιακή αναπαράσταση ενός ανθρώπου στο διαδίκτυο. Οι εικονικοί αντιπρόσωποι μπορούν να έχουν το δικό τους ρόλο στην εκπαίδευση, σε μικτά καθώς και σε καθαρά δικτυακά μαθήματα.

Για τους εκπαιδευτικούς, οι εικονικοί αντιπρόσωποι προσθέτουν ένα «ανθρώπινο» χαρακτηριστικό στο μάθημά τους (μέσα σε ένα blog, moodle…). Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εισαγωγή στο θέμα του μαθήματος, ή για να βοηθήσει στις οδηγίες τους ακουστικούς/οπτικούς μαθητές. Προσωπικά το χρησιμοποίησα σε μικτό μάθημα στο Γυμνάσιο για να εισάγω τους μαθητές σε μια ιστορία. Με βάση αυτή, θα πρέπει να εκτελέσουν τις ασκήσεις τους και να τις «ανεβάσουν» στην πλατφόρμα του Moodle.
Το Voki μας προσφέρει ένα διαφορετικό τρόπο επικοινωνίας.


απο την ομάδα μας στο ΠΣΔ.
admin akarabin.

Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ... ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΑΡΙΑ


Η παρουσία του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη στην Πορταρια σχετίζεται με την παρουσία  του αδελφού του Γεώργιου. Πολλά στοιχεία συγκεντρώνονται σιγά - σιγά  μέσα από πηγές, αρχεία και μαρτυρίες. Ας ξεκινήσουμε με μια απ’ αυτές τις τελευταίες – τη μεταφέρουμε έτσι ακριβώς όπως την κατέγραψε ο μακαρίτης Γιώργος Τσιμπανούλης, στο υπ. αριθ. 4 φύλλο της ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ (Ιανουάριος 1999).
 
 
Η βρύση του Παπαδιαμάντη στην Πορταριά
Ο Παπαδιαμάντης και ο Μεγάλος κανόνας

- «Σ’ ένα δρόμο της συνοικίας “Ράχη” έχει δοθεί το όνομα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Ήταν τόσο μεγάλη η προσωπικότητα του Παπαδιαμάντη στο χώρο της Ελληνικής Λογοτεχνίας, ώστε να αρκούσε, αυτό και μόνο, να εξηγήσει την ονοματοθεσία αυτή. Η αφορμή στο να δοθεί το όνομα του σ’ αυτό το δρόμο ήτανε η παρακάτω :
Ο Παπαδιαμάντης είχε έναν αδελφό, το Γιώργη, που είχε παντρευτεί στην Πορταριά και σ’ αυτή εγκαταστάθηκε. Διετέλεσε επί πολλά χρόνια γραμματέας της Κοινότητας Πορταριάς, τότε Δήμου Ορμινίου. Το σπίτι που καθότανε ήταν στην μικρή πλατεία, όπου η θολωτή βρύση και ο μεγάλος πλάτανος της “Ράχης”, απέναντι από το αρχοντικό του Τσοποτού, τώρα ξενοδοχείο “Δεσποτικό”. Έτσι ο εκφραστής του ταπεινού, του αυθεντικού και αδιάφθορου ελληνικού κόσμου, ο κοσμοκαλόγερος Αλ. Παπαδιαμάντης, είχε επισκεφθεί πολλές φορές την Πορταριά για να δει τον αδελφό και τα ανήψια του.
 
Με την ευκαιρία αξίζει να σας διηγηθώ ένα ανέκδοτο για τον Αλ. Παπαδιαμάντη, που ο παππούς μου ο παπα Αντώνης, παπάς στον Ιερό Ναό των Αγίων Αναργύρων Πορταριάς, από το 1890 έως το 1936, μας είχε διηγηθεί.
Ποια χρονιά συνέβη, δεν το ξέρω. Ήτανε Μεγάλη Σαρακοστή, ημέρα Τετάρτη, που διαβάζεται στην Εκκλησία, στον Εσπερινό, ο λεγόμενος Μεγάλος Κανόνας. Βγήκε στην Ωραία Πύλη με το βιβλίο στο χέρι που περιείχε το Μεγάλο Κανόνα και με το φως της λαμπάδας άρχισε να διαβάζει τα τροπάρια. Ψάλτη δεν είχε και τα τροπάρια έπρεπε να τα διαβάσει μόνος του. Και ήτανε πάρα πολλά. Διάβασε το πρώτο κι ήτανε έτοιμος ν’ αρχίσει το δεύτερο, όταν κάποιο άτομο, που στεκότανε όρθιο από το δεξιό μέρος, μπροστά στην κολόνα της εκκλησίας, άρχισε να ψάλλει το δεύτερο τροπάριο. Ο παππούς μου προχώρησε στο τρίτο και ο άγνωστος στο τέταρτο και ούτω καθεξής, μέχρι το τέλος του μακρού Μεγάλου Κανόνα, ο παππούς μου από μέσα από το βιβλίο και ο άγνωστος χωρίς βιβλίο. Κρύος ιδρώτας περιέλουσε τον παππού μου. Αυτός μετά δυσκολίας κάτω από το ισχνό φως της λαμπάδας, κατόρθωνε να αναγνώσει τα τροπάρια, ενώ ο άγνωστος δεν εκόμπιαζε καθόλου. Και πρόσθετε ο παππούς μου : «Ήμουν και νέος παπάς…».
 
Τελείωσε ο Μεγάλος Κανόνας, μπήκε ο παππούς μου μέσα στο Ιερό. Έως ότου βγει έξω, ο άγνωστος είχε φύγει. Το μόνο που, μέσα στην ταραχή του, μπόρεσε να κρατήσει ο παππούς μου ήτανε το φτωχικό ντύσιμο του Παπαδιαμάντη. Γιατί αυτός ήτανε ο άγνωστος, που τόσο συντάραξε τον παππού μου με τις γνώσεις του, όπως ρώτησε κι έμαθε στη συνέχεια. Ο αδελφός του Γιώργη, του γραμματέα της Κοινότητας. Πήγε την άλλη μέρα στο σπίτι του αδελφού του για να τον γνωρίσει και είχε να το λέει για την απλότητα του, την ταπεινοφροσύνη του και τη σοφία του.
Να λοιπόν ότι το χωριό  συνδέεται με δεσμούς αίματος με τον μεγάλο Αλ. Παπαδιαμάντη και πολύ σωστά δόθηκε το όνομα σε ένα δρόμο της συνοικίας που έμενε ο αδελφός του Γιώργης».
 
 
 
Απο το δημοτικό σχολείο Πορταριάς.

Πέμπτη, 17 Μαρτίου 2011

Η λυρικότητα του Παπαδιαμάντη


«Ο μηχανισμός της πεζογραφίας του Παπαδιαμάντη, στα βαθύτερα στρώματά της, λειτουργεί κατά τρόπο ανάλογο με την ποίηση. Τα παιδιά που πνίγονται στα πηγάδια ή στη θάλασσα, οι κόρες που μαραίνονται και χάνονται νέες, τα νήπια που πεθαίνουν αβάφτιστα ή μόλις βαφτισμένα, το πλήθος των ναυτικών και των απλών ανθρώπων που αφανίζονται στη θάλασσα και στη στεριά, αφήνοντας πίσω τους χήρες και μαυρομαντηλούσες μάνες κι ορφανά, ολόκληρη η μακρόσυρτη τούτη ελεγεία του θανάτου, κι απ' την άλλη μεριά, το μοτίβο του έρωτα, ο έρωτας όνειρο απραγματοποίητο — ή «στο κύμα» ή στη φαντασία — κι ο έρωτας δολερό πάθος, πάλι ανικανοποίητος, ίσα-ίσα για να καίει με τη φωτιά της αμαρτίας, όλα μας προσφέρονται, θαρρείς, κοιταγμένα μέσα απ' το πρίσμα της ποίησης. [...]
Πραγματικά, ό, τι αποτελεί την ιδιαίτερη γοητεία του είναι η λυρική και η μυστική δόνηση από το μεταφυσικό του υπόβαθρο. Αν και η πεζογραφία του κινείται κατά το μεγαλύτερο μέρος της σε ηθογραφικά πλαίσια, και μολονότι δε λείπουν οι κουραστικές επαναλήψεις των ίδιων μοτίβων και τα ελαττώματα στη σύνθεση και στη δομή, καταφέρνει να τα εξουδετερώνει συνήθως όλα τούτα, νομοθετώντας δικά του αξιολογικά κριτήρια με το μέτρο που μετρά ο ίδιος τον κόσμο, πράμα που δε μπόρεσαν ή δε θέλησαν να διαγνώσουν oι επικριτές του. Κάτω απ' το ηθογραφικό του πλαίσιο, κρύβει έναν βαθύ ψυχογράφο, έναν ηθολόγο κι έναν άριστο κοινωνικό παρατηρητή. Η ειρωνεία και το χιούμορ του, εξ άλλου, οι ποιητικές του παρεκβάσεις, το ταραγμένο του υπόστρωμα παρουσιάζουν διαρκώς εκπλήξεις, δημιουργούν κυματισμούς κι ανοίγονται σε απροσδόκητο βάθος και σε προεκτάσεις, που δε μας αφήνουν με την πρώτη ματιά να υποψιαστούμε η φαινομενική του απλότητα και η ηθογραφική του επιφάνεια.»

Στεργιόπουλος Κώστας, «Ο Παπαδιαμάντης σήμερα»  
  περιοδ. Διαβάζω, τεύχ. 9, Νοέμβριος –Δεκέμβριος 1977, Σελ.46

Τετάρτη, 16 Μαρτίου 2011

ΙΣΤΟΠΟΛΙΣ

Το ΙΣΤΟΠΟΛΙΣ δημιουργήθηκε κατά τη διετία 2007-2008 στα πλαίσια της ενότητας "ΧΡΥΣΑΛΛΙΔΕΣ" (Ανάπτυξη ολοκληρωμένων προϊόντων εκπαιδευτικού λογισμικού), της πράξης "ΠΛΕΙΑΔΕΣ" (Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Λογισμικού και Ολοκληρωμένων Εκπαιδευτικών Πακέτων για τα Ελληνικά Σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης & Διάθεση Προϊόντων Εκπαιδευτικού Λογισμικού στα Σχολεία), με Φορέα επιστημονικής παρακολούθησης του έργου το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΕΑΙΤΥ) και με φορέα χρηματοδότησης το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υπ.Ε.Π.Θ.) και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας", Μέτρο 1.2, Γ' ΚΠΣ.

Το ΙΣΤΟΠΟΛΙΣ είναι ένα σύνθετο εργαλείο που απευθύνεται στο μαθητή και τον εκπαιδευτικό της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης. Περιέχει πλούσιο περιεχόμενο (400 περίπου σελίδες πρωτότυπου κειμένου, 4.000 περίπου εικόνες και 360 λεπτά βίντεο), οργανωμένο σε συγκεκριμένες ενότητες. Στην παρούσα μορφή του, ενσωματώνει 78 ενότητες που καλύπτουν θέματα Ιστορίας και Πολιτισμού από την προϊστορία μέχρι και τη σύγχρονη εποχή. Κάθε ενότητα αποτελείται από ένα βασικό κείμενο, ένα βίντεο που σκιαγραφεί το βασικό κείμενο με διάρκεια 3-8 λεπτά κατά περίπτωση, συμπληρωματικά κείμενα που φωτίζουν ειδικά θέματα της ενότητας, καθένα από τα οποία συνοδεύεται από έναν αριθμό εικόνων, οπτικό υλικό (φωτογραφίες, με λεζάντα και αναφορά της πηγής που ελήφθησαν), πηγές (σε μορφή εικόνας, κειμένου ή και τα δυο) και διασυνδέσεις (υπερσυνδέσμους σε σχετική με την ενότητα πληροφορία, προσβάσιμη από το διαδίκτυο).

Για τον εντοπισμό μιας ενότητας, μιας πηγής, μιας εικόνας ή ενός συμπληρωματικού κειμένου, μπορεί να χρησιμοποιηθεί:
(α) Ένας απλός κατάλογος διαχωρισμένος σε τρεις υποκαταλόγους περιόδους (Αρχαία, Βυζαντινά ή Νεότερα χρόνια), οι οποίοι περιλαμβάνουν ενότητες, εικόνες, πηγές και διασυνδέσεις, οργανωμένες χρονολογικά.
(β) Ένα από τα ειδικά εργαλεία πρόσβασης, όπως ο "Θεματικός Κατάλογος", το "Χρονολόγιο" και ο "Χάρτης".
Ο Θεματικός Κατάλογος κατηγοριοποιεί ενότητες και συμπληρωματικά κείμενα, με βάση την ένταξή τους σε μια θεματική ιεραρχία. Το Χρονολόγιο κατηγοριοποιεί ενότητες και συμπληρωματικά κείμενα με βάση την ένταξή τους σε χρονολογικές περιόδους. Επιτρέπει την αναζήτηση ενοτήτων και κειμένων μέσα σε ένα χρονικό διάστημα σε χρόνια, το οποίο ορίζεται από τον χρήστη. Ο Χάρτης κατηγοριοποιεί ενότητες και συμπληρωματικά κείμενα με βάση τη συσχέτισή τους με κάποια γεωγραφική περιοχή. Αν η ενότητα ή το κείμενο μπορεί να συσχετιστεί με συγκεκριμένο σημείο, τότε εμφανίζεται τοποθετημένο σε σημείο του χάρτη, αλλιώς παρουσιάζεται κάτω από τον χάρτη της περιοχής με την οποία συσχετίστηκε.
Τα εργαλεία πρόσβασης είναι στενά συνδεδεμένα μεταξύ τους. Με τη χρήση τους μπορεί να περιοριστεί το υλικό που εμφανίζεται στο χρονολόγιο, διαλέγοντας σαν φίλτρο συγκεκριμένη θεματική κατηγορία από τον θεματικό κατάλογο.
Ο μαθητής επίσης, έχει τη δυνατότητα να ανατρέξει σε Λεξικό Όρων. Το Λεξικό περιλαμβάνει ανάλυση 210 όρων-εννοιών, οι οποίοι περιέχονται στο κειμενικό στοιχείο του λογισμικού.
Εκτός από την αναζήτηση και προβολή κειμένων, εικόνων και βίντεο, το ΙΣΤΟΠΟΛΙΣ δίνει τη δυνατότητα στο μαθητή να εκτελέσει και συγκεκριμένες δραστηριότητες, καθορισμένες από τον εκπαιδευτικό για μια τάξη: να συμπληρώσει ασκήσεις (με τη μορφή τεστ) ή να συνθέσει εργασίες με δικά του κείμενα και εικόνες. Η οργάνωση των δραστηριοτήτων γίνεται σε εκπαιδευτικά σενάρια. Στην τελική μορφή του, το ΙΣΤΟΠΟΛΙΣ περιλαμβάνει 40 δίωρα σενάρια διδακτικής αξιοποίησης για το Δημοτικό, το Γυμνάσιο και το Λύκειο. Κάθε σενάριο περιλαμβάνει ασκήσεις, θέματα για εργασίες και υποδείξεις για το πού θα βρεθεί το απαιτούμενο υλικό για την εκτέλεση των δραστηριοτήτων. Τα σενάρια και οι δημοσιευμένες εργασίες όλων των μαθητών είναι συγκεντρωμένες σε ένα ειδικό τμήμα του λογισμικού, το "Βιβλίο Μαθητή".

Η σύνταξη των εργασιών μπορεί να γίνει μέσα από ειδικό περιβάλλον συγγραφής και δημοσίευσης εργασιών (ένα μικρό επεξεργαστή κειμένου), με τον οποίο ο μαθητής μπορεί να κατασκευάσει και να δημοσιεύσει σύνθετες εργασίες με τη χρήση υπερμέσων. Η διαδικασία κατασκευής μιας εργασίας περιλαμβάνει διακριτά επαναλαμβανόμενα στάδια, όπως: (α) έρευνας στο περιεχόμενο, αξιοποιώντας τα εργαλεία πρόσβασης, (β) εντοπισμού και προσωρινής αποθήκευσης πολυμεσικών στοιχείων (με διάκριση κειμένων, εικόνων και υπερσυνδέσμων) και (γ) ένταξη των στοιχείων αυτών στις σελίδες της εργασίας του μαθητή.
Το ΙΣΤΟΠΟΛΙΣ υποστηρίζει τρία διαφορετικά είδη χρηστών (διαχειριστή, εκπαιδευτικό και μαθητή). Η αναγνώριση καθενός χρήστη γίνεται με την καταχώρηση του ονόματος και του κωδικού του.
Ο εκπαιδευτικός, αφού συνδεθεί στο ΙΣΤΟΠΟΛΙΣ, μπορεί: (α) να προσεγγίσει τα σενάρια που περιλαμβάνει ή να δημιουργήσει νέα, (β) να αναθέσει σενάρια σε ένα από τα τμήματα του σχολείου που διδάσκει και (γ) να παρακολουθήσει την πρόοδο των μαθητών του. Τα σενάρια αποτελούν ένα βασικό μηχανισμό διάδρασης του εκπαιδευτικού με το μαθητή. Μέσα από τα σενάρια, ο εκπαιδευτικός ορίζει αντικείμενο μελέτης, δημιουργεί και αναθέτει εργασίες και ασκήσεις πάνω στο αντικείμενο αυτό και κάνει υποδείξεις προς τους μαθητές για τον τρόπο που πρέπει να το μελετήσουν. Εργασίες, ασκήσεις και υποδείξεις είναι άμεσα διαθέσιμες στους μαθητές μέσα από το "Βιβλίο Μαθητή".
Ο διαχειριστής μπορεί να δώσει δικαιώματα εισόδου στο λογισμικό σε μαθητές και εκπαιδευτικούς, όπως επίσης να εκχωρήσει σε εκπαιδευτικούς τμήματα μαθητών
Το ΙΣΤΟΠΟΛΙΣ μπορεί να εγκατασταθεί σε έναν κεντρικό server (στο σχολικό εργαστήριο ή οπουδήποτε αλλού για πρόσβαση μέσω Internet). Συνοδεύεται από ειδικό σύστημα διαχείρισης περιεχομένου και παρέχει τη δυνατότητα εξ αποστάσεως (μέσω δικτύου ή Internet) προσθήκης νέων Ενοτήτων και Σεναρίων διδακτικής αξιοποίησης, δηλαδή περαιτέρω εμπλουτισμού του περιεχομένου του.

Απαιτήσεις λειτουργίας:
Windows 95,98, ME, NT, 2000, 2003, XP, Vista / Internet Explorer 6 ή νεότερη έκδοση, Adobe Flash Player 8 ή νεότερη έκδοση, Java - στον Internet Explorer ενεργοποιημένη η Javascript, η Java και τα ActiveX.
Υπεύθυνος Έργου: Χρήστος Παναγιωτακόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής..

Τρίτη, 15 Μαρτίου 2011

Το Λογισμικό Seterra - συνδυασμός ιστορίας και γεωγραφίας

 

 Seterra 3.03

 

Το Seterra είναι ένα πρόγραμμα γεωγραφίας με 70 διαφορετικές ασκήσεις. Μάθετε για τις χώρες, πρωτεύουσες, σημαίες και πόλεις σε όλο τον κόσμο. Παραδείγματα ασκήσεων χωρών της Ευρώπης, Αμερικανικές πολιτείες, πρωτεύουσες, Πόλεις της Γαλλίας, Πόλεις στο Μεξικό, Χώρες της Ασίας. Η έκδοση 3 περιλαμβάνει νέες ασκήσεις για τις αυτόνομες κοινότητες της Ισπανίας, καθώς και ένα χρονόμετρο για να μετρήσετε πόσο γρήγορα θα ολοκληρώσετε τις ασκήσεις.

Κυριακή, 13 Μαρτίου 2011

Η Ασύνειδος μητρική «παραβατικότητα» στον Παπαδιαμάντη.


Συντάκτης 
Σοφία Δ. Κανταράκη


......λέγουν ότι οι κατάρες εκείνων τών γυναικών πιάνουν, αίτινες σπανίως καταρώνται ... 

Ο Παπαδιαμάντης προβάλλει   μέσα απο τον τόπο της καθ'ημάς ανατολής. Γι'αυτό και καταθέτει μια ζωντανή εμπειρία και αλήθεια ζωής.
Είναι κομμάτι δικό μας, κομμάτι κάθε οικογένειας και κάθε κοινωνίας . Την τέχνη του, όπως είπε και ο καθ. κ. Δημητρακόπουλος σε ημερίδα για τον πεζογράφο, δεν πρέπει να προσπαθούμε να την καταλάβουμε αλλά να την αισθανθούμε. Το μεγαλείο του λόγου του δεν κρύβεται μόνο στο ερωτικό, πολιτικό, κοινωνικό κύτταρο που μπορεί να συνθέτει τον κόσμο του, αλλά και στα στοιχεία εκείνα, που υποσυνείδητα αφήνουμε αχαρακτήριστα, ακατανόητα και συχνά  τα προσπερνάμε. Τέτοιας απόχρωσης  είναι το θέμα με τις αρές και βλαστήμιες  που εκτοξεύονται περιέργως από μητρικά χείλη προς το ίδιο τους το αίμα.

Στις οικονομικό-κοινωνικές συνθήκες μιας κλειστής κοινωνίας τα παιδιά δεν ήταν άχθος αλλά ευλογία, αφού οι απαιτήσεις της ζωής ήταν μικρές και τα παιδιά από πολύ μικρά συμμετείχαν στην παραγωγή. Εξάλλου ο αριθμός των μελών και οι σχέσεις συγγένειας καθόριζαν την ισχύ της οικογένειας, σε μια φάση που οι ανταγωνισμοί είχαν έναν κάθετο φυλετικό κι όχι οριζόντιο ταξικό χαρακτήρα. Το χρήμα δεν είχε ακόμη αναχθεί σε πρώτη κοινωνική αξία. Μόνο σε περιπτώσεις που ο αριθμός των παιδιών και ιδιαίτερα των κοριτσιών (που δεν ήταν τόσο χρήσιμα στις διαρκείς συγκρούσεις των γενών) ήταν υπερβολικός, μπορούσε να εμφανίζεται το φαινόμενο της παιδοκτονίας, όχι ως έγκλημα αλλά ως «λειτούργημα» κοινωνικής ισορροπίας. Οι μελέτες διαφόρων εθνολόγων (π.χ. Davis, Black, κλπ.) έδειξαν πως η παιδοκτονία είναι αρκετά αυξημένη σε κοινωνίες με χαμηλή οικονομική ανάπτυξη και αυξημένη γεννητικότητα. Με άλλα λόγια ήταν κάτι «επιβεβλημένο» από κάποιες αδήριτες ανάγκες και, συγκεκριμένα, όταν η οικογένεια δεν είχε δυνατότητες διατροφής. Η κοινωνία, ως μέσο αυτοπροστασίας, καταφεύγει στη λύση της «βρεφοκτονίας», επειδή δεν μπορεί να υπερβεί κάποια όρια αντοχής.

Παιδοκτονία όμως, με την έννοια που προαναφέρθηκε διαπράττεται στον Παπαδιαμάντη μόνο στη Φόνισσα, που πληροί όλες τις προυποθέσεις  κοινωνικής ανισορροπίας και απωθημένης κοινωνικής καταπίεσης, από μια μάνα που εν πλήρει συνειδήσει καταβαραθρώνει το μητρικό της ρόλο στο όνομα της λύτρωσης και παράλληλης σωτηρίας, αυτών των εκκολαπτόμενων κορασίδων-υπηρετριών. Πού τελείται λοιπόν ασύνειδος παιδοκτονία, χωρίς η μάνα να πράξει το παραμικρό, ούτε καν να κουνήσει το μικρό της δακτυλάκι; Το ερώτημα απαλλάσσεται του ρητορικού του χαρακτήρος με την παραπομπή στη λειτουργία της κατάρας και της βλασφημίας από την ίδια την πηγή της ζωής,  τη μάνα.


Στο διήγημα «Στρίγγλα –μάνα» συναντάμε τη μορφή εκείνης της μάνας, που όλοι απευχόμαστε να  είχαμε καν ακούσει. Δεν είναι μόνο  το ερωτικό και σαγηνευτικό στοιχείο που ελκύει στο άκουσμα  μιας γυναικείας παρουσίας και ερεθίζει ταυτόχρονα τη ποταπή μας φαντασία , είναι και το κακεντρεχές, το σκοτεινό , το ερεβώδες και παράλληλα αποκρουστικό. Με περισσή περιγραφικότητα και ζωντάνια έρχονται αυτές οι μορφές του Παπαδιαμάντη να  προβάλλουν πτυχές ανείπωτες, μιας πεζής, αλλοτινής  καθημερινότητας που ταράζει τα γαλήνια νερά του μητρικού, και όχι μόνο, παραβατισμού. Φόνος εμμέσως διαπράττεται πλέον με τους ιοβόλους εξακοντισμούς αρών, οι οποίες κατά περίεργο τρόπο κατασπαράσσουν τα ανύποπτα θύματα τους.
"Είχε δύο θυγατέρας, και ήτον χήρα, και οι υιοί της την είχαν παραιτήσει, κ' έκλαιε και ωδύρετο, κ' «εψήλωνεν ο νους της»! ...Πώς θα τας υπανδρεύση, πώς θα τας αποκαταστήση! ... Και τας εβλασφήμει, και τας κατηράτο, να μην είχαν ποτέ γεννηθή, να μη σώσουν να πάνε παραπάνω!.......... Και τας υπάνδρευσε καλά... Τας εστόλισε και τας εστεφάνωσε, την μίαν κατόπιν της άλλης... και τας εσκέπασε και τας εκουκούλωσε με το χώμα... «Πήραν την πλάκα πεθερά», πήραν το μνήμα προίκα, το μαύρο χώμα σύντροφο!..."

Ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης χαρακτηρίζει την ηρωίδα του από την αρχή με τη φράση «στρίγγλα μάνα». Και πραγματικά αυτή η μάνα ήταν στρίγγλα ακόμη και με το γιο της, αφού «η ίδια η μάνα του τον είχε τρελάνει με τις στριγγλιές και τις βλασφημίες της».Ήταν επίσης καταπιεστική αφού «αυτή η ίδια τον εβίαζε να πηγαίνη με τις βάρκες . Αυτή τον ηνάγκαζε να πάη να σκάψη το αμπέλι –γιατί δεν είχε να πληρώσει μεροκάματα. Αυτή τον υποχρέωνε να κάμνη όλες τις δουλειές» . Μιλούσε αυταρχικά στο γιο της όταν αυτός περνούσε την ώρα του τραγουδώντας : «Βρε συ, τίνος το λέω; θα τσακιστείς από κει γλήγορα ή θαρθώ να σου κάμω τα μούτρα σου μαύρα σαν το μπουζούκι;» Και σε άλλη περίπτωση « Σαν είδε η Ζωγάρα ότι ο υιός της είχεν κωφεύσει εις τας δύο προσκλήσεις της, επήρε μίαν μακράν στρβολέκαν ή μαγκούρα, την οποίαν είχε δια στήριγμα εις τας εκδρομάς της ανά τους αγρούς (...) και κατέβη από τον δρόμον (...) Γρεμοτσακίσου τώρα κι άφησε το μπουζούκι σου».
 Ο συγγραφέας τη χαρακτηρίζει επίσης «άστοργη». « Ο κόσμος έλεγεν, ότι αυτή, με την αστοργίαν της, τους είχε αποξενώσει, αυτή τους είχε κάμει να σουρτουκέψουν (...). Και τους εβλασφήμει και τους κατηράτο, να μην είχαν ποτέ γεννηθή, να μην σώσουν να πάνε παραπάνω (...) Έλεγεν ο κόσμος. Ότι αυτή τους είχε ψωμοφάγει με τη γρίνια, με τη στριγγλιά της, με τις βλασφημίες, με τις κατάρες .....» Ο κόσμος, οι συντοπίτες της την θεωρούσαν γρουσούζα : « Σιμά εις όλα τα άλλα, ο κόσμος την είχε δια «γρουσούζα» δια «γουρουνοπόδαρην» . Ηταν απαισία».
Και τέλος όταν η μάνα έχασε το γιο της για τρεις μέρες, «τότε η Ζωγάρα έγινε σκύλα, έγινε τούρκα, μετενόησε πικρώς, διατί να μην το έχει σπάση, διατί να μη το έχει κάψη στην εστίαν της μίαν ημέραν χειμερινήν το μπουζούκι του υιού της, αφού τούτο, ως της εφαίνετο, τον έκαμνε να χάνη τα μυαλά. Εν τω θυμώ της δεν υπέφερεν αυτή να χολοσκάνη και να βράζη επί πολύ, όπως άλλαι γυναίκες, μέσα της, αλλά προέβη ευθύς εις γενναίαν απόφασιν ...».( 1)


Ο ρεαλισμός του Παπαδιαμάντη ξέρει να βλέπει τον κόσμο του σε όλο το βάθος του, τη σκληρότητα της ύπαρξης σε όλη της την έκταση, το άχαρο και θλιβερό της ζωής σε όλη την τραγικότητά τους. Ένας αδιάκοπος αγώνας του ανθρώπου μονάχα για τη συντήρηση, ένας αγώνας που σβήνει κάθε άλλο αίσθημα, συντρίβει κάθε δεσμό, πνίγει κάθε ανθρώπινη ευγένεια, κάθε παραδομένη αρετή. Κανείς σκοπός, καμιά χαρά διαρκέστερη· αν κάπου φωτεινές στιγμές, και αυτές σταθμοί για παραπέρα θλίψεις, για ταχύτερους αγώνες. Από πουθενά δεν φέγγει ελπίδα, η θεϊκή ενατένιση και αυτή νεκρωμένη με το χαλάρωμα της πίστης για τον  ορθόδοξο ποιητή.(2)

Το διήγημα, « θάνατος της κόρης», αναφέρεται σε μια άγαμη κοπέλα, την Σειραϊνώ, η οποία μέχρι να παντρευτεί ζούσε στο πατρικό της σπίτι με τους γονείς και τον μεγαλύτερο αδερφό της με την γυναίκα του. Εξαιτίας του δυναμικού χαρακτήρα της η Σειραϊνώ συχνά καυγάδιζε με την «ανδραδέλφη» της, δηλαδή τη γυναίκα του αδερφού της, στεναχωρώντας τη καλοσυνάτη μητέρα της, η οποία έσπευδε πάντα να τις χωρίσει. Μέχρι που κάποια μέρα η κατάσταση έφτασε στο απροχώρητο: η μητέρα της εξοργίστηκε τόσο πολύ με εκείνη και χωρίς να την αφήσει να της εξηγήσει τι είχε συμβεί την καταράστηκε, κάτι που φυσικά δεν γινόταν διόλου συχνά. Οι κατάρες πραγματοποιήθηκαν και έτσι τα άτυχο κορίτσι, αφού εκπλήρωσε πρώτα ένα-ένα τα στάδια της κατάρας της μητέρας της, πέθανε.   
«Όλας τάς μικράς έριδας, τάς μεταξύ τής νύμφης καί τής ανδραδέλφης, προελάμβανεν ή εθεράπευε συνετώς ή κυρά-Σοφούλα. Έάν ήτον αλλη πενθερά ούτε θά εδέχετο τήν νύμφην πλησίον της. Έάν ήτο αλλη μήτηρ, θά έδιδεν όλα τά δίκαια εις τήν κόρην της. Αυτή εξ εναντίας έρριπτε σχεδόν όλα τά βάρη εις τήν κόρην της, κ' έλεγεν ότι αυτή τά πταίει όλα, όχι ή Μπραϊνώ.

Καί μίαν ήμέραν εορτής, ή Σειραϊνώ καί ή Μπραϊνώ έστησαν ενα μικρό καυγάν εις τήν οΙκίαν. Ή μνηστευμένη νέα είχε χάσει τήν υπομονήν. Διότι ή νύμφη της τήν είχε ερεθίσει καθ' υπερβολήν διά τού υπεροπτικού τρόπου της, εκτός αλλων είχε ρίψει μικράν τινα διαβολήν εις υπήκοον τής πενθεράς της, επί ελλείψει οικονομίας κατά τής ανδραδέλφης της, καί τήν εΙχε ονομάσει "σκορπαλευρού" .. ,

Τήν λογομαχίαν ηκουσε ή γραία Σοφούλα, κ' έσπευσε νά επεμβή.

- Τί έχετε πάλι; Δέν θά ήσυχάσης, Σειραϊνώ;

Πρίν ακούση ακόμη, εκ προκαταβολής έσπευδε νά επιρρίψη τό αδικον εις τήν κόρην της.

Ή Μπραϊνώ έβγαλε τότε γλώσσαν, καί εξετραγώδησε τήν θέσιν της, ενώπιον τής πενθεράς, ως όλως αφόρητον. Αυτή, ηλπιζεν, εΙπεν, όταν εβγήκε απ' τό σπίτι τού πατρός της, ανέβγαλτη καθώς ήταν καί μεταξωτή, "μή μου άπτου" , ηλπιζεν ότι δέν θά ευρη διαφοράν από τό σπίτι τού πατρός της, ότι επήρε "ανθρωπον απ' ανθρώπους" , καί όχι νά ευρη μιά τέτοια νέα φιδογλωσσού, πού νά τήν κεντά κάθε λίγο μέ τήν γλώσσαν της, νά ονειδίζη τό σπίτι τού πατέρα της, καί νά τήν ονομάζη "ξεσόιαστη" .

Ή γραία ωργίσθη κατά τής Σειραϊνώς. - Νά πιαστή ή γλώσσα σου, εΙπεν.

Ή Σειραϊνώ δέν ήτο συνηθισμένη ν' ακούη τήν μητέρα της νά καταράται.

- Μάννα, δέν την  ειπα ξεσόιαστη ... εψέλλισε.

_ Καί τ' ειναι κείνα πού μού 'πες.

_ Δέν σ' ειπα ξεσόιαστη, οχι ... μοναχή σου τό λές. _ Σκασμός! εΙπα, εφώναξεν η γραία.

_ Μάννα, λέει ψέμματα ... Αυτή μέ ειπε σκορπαλευρού ... Ή γραία ειχεν εξέλθει από τήν συνήθη αταραξίαν της.

_ λούφαξε, σού ειπα' δέν θά μού σταίνης καυγά τό σπίτι.

Νά εχης ενα λόγο παρακάτω από τή νύφη. Ακουσες τί ειπε η θέσις της εδώ μέσα κατάντησε ανυπόφορη.

_ Γιά μένα κατάντησε ανυπόφορη! υπέβαλε μετά κλαυθμού η  Σειραϊνώ. 'Αλήθεια, καλύτερα νά μήν έσων νά βρεθώ εδώ μέσα.

_ Νά μή σώσης! Νά σέ κουβαλήσω μιάν ωρα αρχύτερα. Νά σέ νεκρασπασθώ. Νά μη σαραντήσης!

Ήτον τόσον σπάνιον πράγμα νά καταρασθή η γρια-Σοφούλα' καί όμως κατηράσθη. λέγουν ότι οι κατάρες εκείνων τών γυναικών πιάνουν, αίτινες σπανίως καταρώνται ...

Η Σειραϊνώ ειχε πέσει εις τήν κλίνην τήν επαύριον μετά τήν σκηνήν, τήν όποίαν περιεγράψαμεν ανωτέρω. Τήν τρίτην ημέραν απήντα εις τόν πατέρα της ότι ειναι "καλύτερα" καί "δέν εχει τίποτε". Τήν εσπέραν τής ιδίας ημέρας εβάρυνε καί ό πυρετός ηύξησε. Τήν τετάρτην ημέραν εχασε τήν φωνήν της, δέν ηδύνατο πλέον νά όμιλήση. Ή μητέρα της ώς πρώτην κατάραν εΙχε τοξεύσει κατ' αυτής "νά πιαστή ή γλώσσα της". Ή ασθενής εδειξε ότι εκαλυτέρευεν όλίγον κατά τάς έπομένας ημέρας. Μετά τρείς ημέρας νέα επιπλοκή επήλθεν ... Τέλος μετά πέντε εβδομάδας καί ημίσειαν η αγωνία ελαβε τέλος. Έφυγεν η νόσος, απήλθε καί η ζωή μετ' αυτής.

Ή Σειραϊνώ πράγματι "έπεσε καί απέθανε" κατά τήν λίαν παραστατικήν εκφρασιν. Τόσον ραγδαίον καί ανέλπιστον υπήρξε τό πράγμα.

Ή μήτηρ της τήν ειχε καταρασθή "νά μή σαραντήση" καί δέν εσαράντισεν. 'Απέθανε πράγματι τήν τριακοστήν ενάτην ημέραν από τής σκηνής εκείνης» ( 3).

Στο διήγημα, «Γλυκοφιλούσα» η θεια-Αρετώ,  είναι η Αρετώ Δημ. Πατσοστάθη (1814-1894) κόρη του Νικολάου Κουλμενή «αφιλοκερδής νεωκόρος καί πρόθυμος διακοσμήτρια ολων των εξωκκλησίων εις τήν έρημον εκείνην  ακτήν τού Κάστρου».
Και η κόρη της που πέθανε είναι η Δεσποινού, που παντρεύτηκε το 1887 τον Κωνσταντή Μιχ. Δήμου, που ο Παπαδιαμάντη; τους δίνει τα ονόματα Αλεξανδρώ και Κωνσταντής Ντάνας. Τη θεια-Αρετώ «τήν είχαν επονομάσει "ή Χρονίστρα" και άλλοι τήν έλεγαν απαισίω, "ή Άχρόνιαστη" . Γιατί, "τήν ημέραν καθ' ην έγινε νύμφη ή κόρη της οργισθείσα από περισσάς ισως απαιτήσεις τού γαμβρού, από διφορουμένην ίσως καί την παθητικήν στάσιν τής κόρης, τίς οίδεν από τί τέλος, τής είπεν εις τόν θυμόν της επάνω «νά μήν τήν ευρ' ο χρόνος!". Καί πράγματι  δέν εχρόνισε. Απέθανε δέκα  ήμερών λεχώ καί τό παιδί δωδεκαήμερον, αφού εβαπτίσθη». (4)

Ζοφερή η πραγματικότητα που περιγράφει ο Παπαδιαμάντης, αλλά  μεστή αλήθειας  και νοήματος. Ένας ανεξερεύνητος, μύχιος, εσωτερικός  κόσμος  μιας μάνας με ακαταλόγιστες κινήσεις, εντελώς αταίριαστες του ρόλου που έχει ταχθεί, αντιτάσσεται,   ευθέως και ευθαρσώς, χωρίς ίχνος ενδοιασμού στη γυναικεία ευαίσθητη ίσως και ρομαντική αλλά απόλυτα εξισορροπημένη με τη συνέχιση της ζωής, φύση του.  Η ανυπέρβλητη αξία του μητρικού ρόλου χάνει για λίγο τα σκήπτρα  της και υποκλίνεται στα άγρια  ένστικτα  μιας  πρωτόγονης  συμπεριφοράς. Μιας συμπεριφοράς που καλείται να  υποσκάψει το ασυνείδητο, ως καταφύγιο μιας αλλοτινής καταπίεσης και ενός παρελθοντικού απωθημένου. Ίσως και οι ίδιες να είχαν βιώσει παρόμοιο αίσθημα απόρριψης και απαξίωσης, σ’ένα  ίδιο περιβάλλον και κάτω από ίδιες συνθήκες .Εδώ όμως ο θάνατος έχει τον πρώτο και τελευταίο λόγο , προσκεκλημένος απ’την ίδια την πηγή της ζωής. Ο θάνατος που είναι πανταχού παρών σ’ολο το έργο του Παπαδιαμάντη, να μας θυμιζει ίσως το πρόσκαιρο της ύπαρξης μας αλλά και τη ματαιότητα των πράξεων μας.
Την τέχνη του Παπαδιαμάντη πρέπει να την αισθανθούμε………..Βιβλιογραφία
1.Ιω.Ν.Φραγκούλας. ανεξερεύνητες πτυχές της ζωής του Αλ.Παπαδιαμάντη
2. Κωνσταντίνος Χατζόπουλος, «Παπαδιαμάντης», από το ΕΑΠ.
2. «Θάνατος κόρης». Άπαντα. Τομ. 4. εκδόσεις Δόμος
3 «Στρίγγλα μάνα».Απαντα.τομ.3.εκδοσεις Δόμος
4. .«Η γλυκοφιλούσα.»τ.3, σελ.71-72,78-79. τομ.3.εκδοσεις Δόμος