Τετάρτη, 16 Μαρτίου 2011

ΙΣΤΟΠΟΛΙΣ

Το ΙΣΤΟΠΟΛΙΣ δημιουργήθηκε κατά τη διετία 2007-2008 στα πλαίσια της ενότητας "ΧΡΥΣΑΛΛΙΔΕΣ" (Ανάπτυξη ολοκληρωμένων προϊόντων εκπαιδευτικού λογισμικού), της πράξης "ΠΛΕΙΑΔΕΣ" (Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Λογισμικού και Ολοκληρωμένων Εκπαιδευτικών Πακέτων για τα Ελληνικά Σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης & Διάθεση Προϊόντων Εκπαιδευτικού Λογισμικού στα Σχολεία), με Φορέα επιστημονικής παρακολούθησης του έργου το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΕΑΙΤΥ) και με φορέα χρηματοδότησης το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υπ.Ε.Π.Θ.) και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας", Μέτρο 1.2, Γ' ΚΠΣ.

Το ΙΣΤΟΠΟΛΙΣ είναι ένα σύνθετο εργαλείο που απευθύνεται στο μαθητή και τον εκπαιδευτικό της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης. Περιέχει πλούσιο περιεχόμενο (400 περίπου σελίδες πρωτότυπου κειμένου, 4.000 περίπου εικόνες και 360 λεπτά βίντεο), οργανωμένο σε συγκεκριμένες ενότητες. Στην παρούσα μορφή του, ενσωματώνει 78 ενότητες που καλύπτουν θέματα Ιστορίας και Πολιτισμού από την προϊστορία μέχρι και τη σύγχρονη εποχή. Κάθε ενότητα αποτελείται από ένα βασικό κείμενο, ένα βίντεο που σκιαγραφεί το βασικό κείμενο με διάρκεια 3-8 λεπτά κατά περίπτωση, συμπληρωματικά κείμενα που φωτίζουν ειδικά θέματα της ενότητας, καθένα από τα οποία συνοδεύεται από έναν αριθμό εικόνων, οπτικό υλικό (φωτογραφίες, με λεζάντα και αναφορά της πηγής που ελήφθησαν), πηγές (σε μορφή εικόνας, κειμένου ή και τα δυο) και διασυνδέσεις (υπερσυνδέσμους σε σχετική με την ενότητα πληροφορία, προσβάσιμη από το διαδίκτυο).

Για τον εντοπισμό μιας ενότητας, μιας πηγής, μιας εικόνας ή ενός συμπληρωματικού κειμένου, μπορεί να χρησιμοποιηθεί:
(α) Ένας απλός κατάλογος διαχωρισμένος σε τρεις υποκαταλόγους περιόδους (Αρχαία, Βυζαντινά ή Νεότερα χρόνια), οι οποίοι περιλαμβάνουν ενότητες, εικόνες, πηγές και διασυνδέσεις, οργανωμένες χρονολογικά.
(β) Ένα από τα ειδικά εργαλεία πρόσβασης, όπως ο "Θεματικός Κατάλογος", το "Χρονολόγιο" και ο "Χάρτης".
Ο Θεματικός Κατάλογος κατηγοριοποιεί ενότητες και συμπληρωματικά κείμενα, με βάση την ένταξή τους σε μια θεματική ιεραρχία. Το Χρονολόγιο κατηγοριοποιεί ενότητες και συμπληρωματικά κείμενα με βάση την ένταξή τους σε χρονολογικές περιόδους. Επιτρέπει την αναζήτηση ενοτήτων και κειμένων μέσα σε ένα χρονικό διάστημα σε χρόνια, το οποίο ορίζεται από τον χρήστη. Ο Χάρτης κατηγοριοποιεί ενότητες και συμπληρωματικά κείμενα με βάση τη συσχέτισή τους με κάποια γεωγραφική περιοχή. Αν η ενότητα ή το κείμενο μπορεί να συσχετιστεί με συγκεκριμένο σημείο, τότε εμφανίζεται τοποθετημένο σε σημείο του χάρτη, αλλιώς παρουσιάζεται κάτω από τον χάρτη της περιοχής με την οποία συσχετίστηκε.
Τα εργαλεία πρόσβασης είναι στενά συνδεδεμένα μεταξύ τους. Με τη χρήση τους μπορεί να περιοριστεί το υλικό που εμφανίζεται στο χρονολόγιο, διαλέγοντας σαν φίλτρο συγκεκριμένη θεματική κατηγορία από τον θεματικό κατάλογο.
Ο μαθητής επίσης, έχει τη δυνατότητα να ανατρέξει σε Λεξικό Όρων. Το Λεξικό περιλαμβάνει ανάλυση 210 όρων-εννοιών, οι οποίοι περιέχονται στο κειμενικό στοιχείο του λογισμικού.
Εκτός από την αναζήτηση και προβολή κειμένων, εικόνων και βίντεο, το ΙΣΤΟΠΟΛΙΣ δίνει τη δυνατότητα στο μαθητή να εκτελέσει και συγκεκριμένες δραστηριότητες, καθορισμένες από τον εκπαιδευτικό για μια τάξη: να συμπληρώσει ασκήσεις (με τη μορφή τεστ) ή να συνθέσει εργασίες με δικά του κείμενα και εικόνες. Η οργάνωση των δραστηριοτήτων γίνεται σε εκπαιδευτικά σενάρια. Στην τελική μορφή του, το ΙΣΤΟΠΟΛΙΣ περιλαμβάνει 40 δίωρα σενάρια διδακτικής αξιοποίησης για το Δημοτικό, το Γυμνάσιο και το Λύκειο. Κάθε σενάριο περιλαμβάνει ασκήσεις, θέματα για εργασίες και υποδείξεις για το πού θα βρεθεί το απαιτούμενο υλικό για την εκτέλεση των δραστηριοτήτων. Τα σενάρια και οι δημοσιευμένες εργασίες όλων των μαθητών είναι συγκεντρωμένες σε ένα ειδικό τμήμα του λογισμικού, το "Βιβλίο Μαθητή".

Η σύνταξη των εργασιών μπορεί να γίνει μέσα από ειδικό περιβάλλον συγγραφής και δημοσίευσης εργασιών (ένα μικρό επεξεργαστή κειμένου), με τον οποίο ο μαθητής μπορεί να κατασκευάσει και να δημοσιεύσει σύνθετες εργασίες με τη χρήση υπερμέσων. Η διαδικασία κατασκευής μιας εργασίας περιλαμβάνει διακριτά επαναλαμβανόμενα στάδια, όπως: (α) έρευνας στο περιεχόμενο, αξιοποιώντας τα εργαλεία πρόσβασης, (β) εντοπισμού και προσωρινής αποθήκευσης πολυμεσικών στοιχείων (με διάκριση κειμένων, εικόνων και υπερσυνδέσμων) και (γ) ένταξη των στοιχείων αυτών στις σελίδες της εργασίας του μαθητή.
Το ΙΣΤΟΠΟΛΙΣ υποστηρίζει τρία διαφορετικά είδη χρηστών (διαχειριστή, εκπαιδευτικό και μαθητή). Η αναγνώριση καθενός χρήστη γίνεται με την καταχώρηση του ονόματος και του κωδικού του.
Ο εκπαιδευτικός, αφού συνδεθεί στο ΙΣΤΟΠΟΛΙΣ, μπορεί: (α) να προσεγγίσει τα σενάρια που περιλαμβάνει ή να δημιουργήσει νέα, (β) να αναθέσει σενάρια σε ένα από τα τμήματα του σχολείου που διδάσκει και (γ) να παρακολουθήσει την πρόοδο των μαθητών του. Τα σενάρια αποτελούν ένα βασικό μηχανισμό διάδρασης του εκπαιδευτικού με το μαθητή. Μέσα από τα σενάρια, ο εκπαιδευτικός ορίζει αντικείμενο μελέτης, δημιουργεί και αναθέτει εργασίες και ασκήσεις πάνω στο αντικείμενο αυτό και κάνει υποδείξεις προς τους μαθητές για τον τρόπο που πρέπει να το μελετήσουν. Εργασίες, ασκήσεις και υποδείξεις είναι άμεσα διαθέσιμες στους μαθητές μέσα από το "Βιβλίο Μαθητή".
Ο διαχειριστής μπορεί να δώσει δικαιώματα εισόδου στο λογισμικό σε μαθητές και εκπαιδευτικούς, όπως επίσης να εκχωρήσει σε εκπαιδευτικούς τμήματα μαθητών
Το ΙΣΤΟΠΟΛΙΣ μπορεί να εγκατασταθεί σε έναν κεντρικό server (στο σχολικό εργαστήριο ή οπουδήποτε αλλού για πρόσβαση μέσω Internet). Συνοδεύεται από ειδικό σύστημα διαχείρισης περιεχομένου και παρέχει τη δυνατότητα εξ αποστάσεως (μέσω δικτύου ή Internet) προσθήκης νέων Ενοτήτων και Σεναρίων διδακτικής αξιοποίησης, δηλαδή περαιτέρω εμπλουτισμού του περιεχομένου του.

Απαιτήσεις λειτουργίας:
Windows 95,98, ME, NT, 2000, 2003, XP, Vista / Internet Explorer 6 ή νεότερη έκδοση, Adobe Flash Player 8 ή νεότερη έκδοση, Java - στον Internet Explorer ενεργοποιημένη η Javascript, η Java και τα ActiveX.
Υπεύθυνος Έργου: Χρήστος Παναγιωτακόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής..

Δεν υπάρχουν σχόλια: