Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2011

Ψηφιακοί αντιπρόσωποι στο Διαδίκτυο.
Με το Voki http://www.voki.com/ μπορούμε να δημιουργήσουμε το ψηφιακό μας αντιπρόσωπο στο διαδίκτυο. Είναι διασκεδαστικό. Προσθέτει ένα «ανθρώπινο» χαρακτηριστικό σε μια δικτυακή τοποθεσία στο διαδίκτυο, σε ένα ιστολόγιο…. Μπορούν δε να έχουν και το δικό τους ρόλο στην εκπαίδευση, τόσο σε μικτά (Blended Learning) όσο και σε καθαρά δικτυακά μαθήματα (Blended Online Learning).
Το Voki είναι μια ψηφιακά δημιουργημένη εκδοχή του εαυτού μας. Ο πιο γενικός όρος για το Voki είναι ένας ομιλών αντιπρόσωπος, μια ψηφιακή αναπαράσταση ενός ανθρώπου στο διαδίκτυο. Οι εικονικοί αντιπρόσωποι μπορούν να έχουν το δικό τους ρόλο στην εκπαίδευση, σε μικτά καθώς και σε καθαρά δικτυακά μαθήματα.

Για τους εκπαιδευτικούς, οι εικονικοί αντιπρόσωποι προσθέτουν ένα «ανθρώπινο» χαρακτηριστικό στο μάθημά τους (μέσα σε ένα blog, moodle…). Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εισαγωγή στο θέμα του μαθήματος, ή για να βοηθήσει στις οδηγίες τους ακουστικούς/οπτικούς μαθητές. Προσωπικά το χρησιμοποίησα σε μικτό μάθημα στο Γυμνάσιο για να εισάγω τους μαθητές σε μια ιστορία. Με βάση αυτή, θα πρέπει να εκτελέσουν τις ασκήσεις τους και να τις «ανεβάσουν» στην πλατφόρμα του Moodle.
Το Voki μας προσφέρει ένα διαφορετικό τρόπο επικοινωνίας.


απο την ομάδα μας στο ΠΣΔ.
admin akarabin.

Δεν υπάρχουν σχόλια: