Κυριακή, 16 Ιανουαρίου 2011

Δημιουργία πολυμεσικού εκπαιδευτικού υλικού με το CourseLab

Σήμερα, εκπαιδευτικοί που έχουν βασικές γνώσεις και δεξιότητες χρήσης υπολογιστών (καθώς και άλλοι χρήστες, όπως φοιτητές) αναζητούν εύχρηστα και δυναμικά εργαλεία που θα τους επιτρέψουν να δημιουργήσουν πολυμεσικό εκπαιδευτικό υλικό το οποίο θα είναι σύμφωνο με την προδιαγραφή SCORM και θα μπορεί να μεταφορτωθεί σε κάποιο σύστημα διαχείρισης μάθησης (learning management system), όπως το Moodle ή το Blackboard. Ένα τέτοιο λογισμικό ανοικτού κώδικα είναι το CourseLab. Το Courselab ανακηρύχτηκε  το 2007 από το περιοδικό ELearning!magazine ως το καλύτερο εργαλείο συγγραφής (μαζί με το Articulate Presenter).

Δημιουργήθηκε από την εταιρία WebSoft Ltd που εδρεύει στη Μόσχα. Ανήκει στην κατηγορία των εργαλείων συγγραφής (courseware authoring tools) που δημιουργούν πολυμεσικό εκπαιδευτικό υλικό σε μορφή ηλεκτρονικού βιβλίου (ebook metaphor ή page-οriented). Σημαντικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα του CourseLab είναι ότι δημιουργεί σελίδες HTML και XML χάρη στον εύχρηστο ενσωματωμένο WYSIWYG (What You See Is What You Get) κειμενογράφο, χωρίς να απαιτεί από το χρήστη ιδιαίτερες ικανότητες στη γνώση του κώδικα ή άλλων δεξιοτήτων προγραμματισμού. Περιλαμβάνει ένα μεγάλο αριθμό έτοιμων προς χρήση προτύπων (module templates) για τη μορφοποίηση των σελίδων. Υπάρχει και η επιλογή αλλαγής αυτών των προτύπων, καθώς και η προσθήκη νέων, ανάλογα με τις ανάγκες του σχεδιαστή του υλικού. Η εισαγωγή εικόνων, αρχείων ήχου, εφαρμογών Flash, Shockwave applications,  Java applets, Video clips αποτελεί μια απλή διαδικασία. Προσφέρει τη δυνατότητα δημιουργίας και ενσωμάτωσης τεστ αυτό-αξιολόγησης διαφόρων τύπων, όπως απλής ή πολλαπλής επιλογής, συμπλήρωσης κενού, αντιστοίχησης, ερωτήσεων ανοικτού τύπου κ.α. Το εκπαιδευτικό πολυμεσικό υλικό που δημιουργείται μπορεί να εξαχθεί σε διάφορες μορφές, όπως SCORM 1.2, 1.3  και 2004, πακέτο διασυνδεδεμένων HTML σελίδων και πακέτο AICC.

Ένα από τα μειονεκτήματα του εργαλείου είναι ότι η μορφή (look & feel) των μαθημάτων που δημιουργούνται είναι σχεδόν πανομοιότυπη και κάποιος έμπειρος σχεδιαστής προγραμμάτων ηλεκτρονικής μάθησης μπορεί εύκολα να τα αναγνωρίσει. Βέβαια προσφέρονται, επί πληρωμή, κάποια extras, όπως πρότυπα μορφοποίησης σελίδων και το plugin ενσωμάτωσης έτοιμων παρουσιάσεων από το MS PowerPoint.  Στα πλεονεκτήματα του εργαλείου είναι ότι ο εκπαιδευτικός μπορεί να δημιουργήσει υλικό που να ακολουθεί μοντέρνες παιδαγωγικές στρατηγικές: όπως το παιχνίδι-ρόλου (role playing). Στην ιστοσελίδα του Courselab υπάρχουν παραδείγματα χρήσης. Επίσης, υπάρχει μία εικονική κοινότητα χρηστών του Courselab που προσφέρει βοήθεια, καθοδήγηση σε όσους το χρησιμοποιήσουν.

Το μόνο που απομένει είναι να το δοκιμάσετε και εσείς!
Ι. Στάγιας & Σ. Ρετάλης απο το eLearningNewsgr.

Δεν υπάρχουν σχόλια: