Σάββατο, 28 Ιανουαρίου 2012

Λίγη ακόμη ιστορία.


 Ψηφιακή βιβλιοθήκη

Τα έξι φυλλάδια της έκδοσης «Λίγη ακόμη ιστορία» λειτουργούν σαν συμπληρωματικό υλικό στο Βιβλίο "Νεότερη και σύγχρονη Ιστορία. Από τα μέσα του 18ου αιώνα ως τις αρχές του 21ου αιώνα" για το μάθημα της ιστορίας της Γ' Γυμνασίου.. Περιλαμβάνει :
πρόσθετο υλικό με πληροφορίες για όρους που επισημαίνονται με ειδικό τρόπο στο κείμενο της αφήγησης, κείμενα που συμπληρώνουν την αφήγηση του βιβλίου, χάρτες και εικόνες που την εμπλουτίζουν, χρονολογικούς πίνακες, πηγές, πολλές και διαφορετικές μεταξύ τους τόσο ως προς το είδος όσο και ως προς τις πληροφορίες που παρέχουν, χρονολόγια και δραστηριότητες που αποσκοπούν να τονώσουν την ενεργητική διαδικασία μάθησης.

Ανάλογο συμπληρωματικό υλικό θα βρείτε για όλες τις τάξεις και μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε στο διαδραστικό πίνακα για σχολιασμό νέων  πηγών αλλά και  εικόνων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: