Σάββατο, 3 Αυγούστου 2013

Edshelf. Επισκόπηση εφαρμογών για την ιστορία.


Εφαρμογές, εφαρμογές, και περισσότερες εφαρμογές! To Edshelf όχι μόνο σας επιτρέπει να επιλέξετε ποιες εφαρμογές σας αρέσουν προκειμένου να τις χρησιμοποιήσετε στην τάξη, αλλά δείχνει επίσης και την τελευταία που κυκλοφόρησε. Οι παρακάτω εφαρμογές εξυπηρετούν στο να διδαχθεί η ιστορία με διαδραστικό τρόπο, διερευνητικά, αποφεύγοντας τη μονολιθικότητα της μετωπικής και αδιάφορης για τους μαθητές διδασκαλίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: