Παρασκευή, 18 Οκτωβρίου 2013

instaGrok- a new way to learn


To instaGrok είναι μια διαδραστική μηχανή αναζήτησης για τους εκπαιδευόμενους. Δεν βρίσκει μόνο εκπαιδευτικό υλικό σχετικά με οποιοδήποτε θέμα, αλλά παρουσιάζει τις πληροφορίες με ένα ευχάριστο οπτικό τρόπο βοηθώντας τους μαθητές να αναπτύξουν τις δεξιότητες της έρευνας και της επιμέλειας. Το InstaGrok εμφανίζει το πλαίσιο του κάθε θέματος ως μια δυναμική με οπτική web.Οι μαθητές μπορούν να πλοηγηθούν στο διαδίκτυο με βάση τα ενδιαφέροντα τους και να ρυθμίσουν το επίπεδο δυσκολίας ανάλογα με το επίπεδο των γνώσεών τους. Αρχίζουν να αντιλαμβάνονται το θέμα με την εξέταση των βασικών δεδομένων, και στη συνέχεια περνούν σε βίντεο υψηλής ποιότητας με εκπαιδευτικές ιστοσελίδες και εικόνες. Αυτό-δημιουργούν κουίζ προσφέρουν τόνωση και ενεργό πρακτική ανάκλησης που ενισχύει τη μάθηση. http://www.instagrok.com/ You tube https://www.youtube.com/watch?v=FhLPJRAU0cA

Δεν υπάρχουν σχόλια: