Κυριακή, 12 Ιουνίου 2011

Group Scribbles-συνεργατικές δραστηριότητες μάθησης

Το Group Scribbles (GS) είναι ένα εργαλείο σχεδιασμού και υλοποίησης συνεργατικών δραστηριοτήτων μάθησης με εύκολο και γρήγορο τρόπο
 Δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς (δασκάλους, καθηγητές) να διευκολύνουν την επικοινωνία και την αλληλεπίδραση μεταξύ των εκπαιδευομένων (μαθητών, φοιτητών) στην τάξη. Επίσης τους ενδυναμώνει και τους προκαλεί να αναλάβουν ηγετικό ρόλο στις συνεργατικές δραστηριότητες για την επίτευξη των στόχων του εκπαιδευτικού τους σχεδιασμού.
Το GS βασίζεται στη χρήση καθημερινών, κοινών, φυσικών αντικειμένων που εύκολα βρίσκει κάποιος σε μία τάξη ή σ’ ένα γραφείο, όπως: αυτοκόλλητα σημειώματα (post-it notes), πίνακες ανακοινώσεων, πίνακες μαρκαδόρου (whiteboards), αυτοκόλλητες ετικέτες, στυλό και μαρκαδόρους.

Το περιβάλλον του προσφέρει στους εκπαιδευτικούς και στους εκπαιδευόμενους ένα ισχυρό εργαλείο μεταφοράς (metaphor) της σκέψης. Το GS επιτρέπει στους μαθητές και στο δάσκαλο να γράψουν και να μουτζουρώσουν (scribble) τις απόψεις τους σε φύλλα παρόμοια με αυτοκόλλητα σημειώματα και να διαχειρίζονται από κοινού τη διακίνηση των εν λόγω ηλεκτρονικών-ψηφιακών σημειώσεων εντός κάθε χώρου που δραστηριοποιούνται οι χρήστες του εργαλείου αλλά και μεταξύ τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού χώρου.
Εδώ πρέπει να διευκρινιστεί ότι τόσο στους μαθητές όσο και στο δάσκαλο είναι διαθέσιμοι δύο χώροι. Ένας ιδιωτικός χώρος όπου μπορεί ο καθένας να κρατήσει τις προσωπικές του σημειώσεις (στο κάτω μέρος της οθόνης) και ένας δημόσιος χώρος, όπου αναρτώνται σημειώσεις-απόψεις προς κοινοποίηση και επεξεργασία (πάνω μέρος).

Μια τάξη, με τη χρήση του GS, μπορεί να υλοποιήσει ένα εκπληκτικά ευρύ φάσμα συνεργατικών δραστηριοτήτων με περιεχόμενο που μπορεί να επεκταθεί από απλά σκίτσα και σχολιασμούς για π.χ. ένα μαθηματικό σύμβολο έως τη δημιουργία ολοκληρωμένων εννοιολογικών χαρτών. Επειδή το GS είναι ένα ευέλικτο μέσο που βασίζεται στον απλό και οικείο τρόπο ανταλλαγής σκέψης, οι εκπαιδευτικοί και οι εκπαιδευόμενοι αισθάνονται πιο άνετα στην επινόηση δικών τους μορφών συμμετοχικής δέσμευσης. Επιπλέον ενθαρρύνει τον αποκεντρωμένο έλεγχο και την ατομική πρωτοβουλία μέσα σ’ ένα συλλογικό πλαίσιο, με αποτέλεσμα οι μαθητές να συμμετέχουν περισσότερο τόσο με τη συμβολή τους και την ανταπόκριση τους στο περιεχόμενο, καθώς και με τη διαχείριση του κοινού δημόσιου χώρου.
Το GS σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε από το Stanford Research Institute (SRI) International, Center for Technology in learning (CTL). Οργανισμοί όπως το Learning Science Lab (LSL): στη Σιγκαπούρη,  έχουν επεκτείνει και βελτιώσει το Group Scribbles και προσφέρουν την πιο πρόσφατη έκδοση του λογισμικού. Η εξέλιξη αυτής της γενικής πλατφόρμας του συστήματος GS έχει γίνει άκρως αποδεκτή από την κοινότητα των χρηστών. Δεδομένου ότι το User Interface και οι πρακτικές έχουν εξελιχθεί από τις παρατηρήσεις των αναγκών και της συμπεριφοράς των χρηστών, οι χρήστες το θεωρούν φιλικό στη μάθηση και εύκολο στη χρήση.
Γι αυτό χαρακτηρίζεται ως χρήσιμο και φιλικό για γενικούς σκοπούς.
Εκφράζεται η ελπίδα ότι το GS θα αποτελέσει μια επιπλέον συμβολή στο εκπαιδευτικό λογισμικό. Με τη συνεχή εξέλιξη του συστήματος GS, σύντομα αυτό μπορεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς (ή πλατφόρμας βάσης) για την ανάπτυξη άλλων εκπαιδευτικών λογισμικών.


elearningnews.

Δεν υπάρχουν σχόλια: