Τετάρτη, 17 Αυγούστου 2011

SchoolTV Beeldbank

SchoolTV Beeldbank -Σχολική Τηλεόραση.Η σχολική τηλεόραση Beeldbank αποτελεί μία διαδικτυακή εκδοχή της παραδοσιακής εκπαιδευτικής τηλεόρασης της Ολλανδίας. Στην υπηρεσία αυτή δημοσιεύεται ελεύθερα στο διαδίκτυο εκπαιδευτικό υλικό, με σκοπό την αξιοποίησή του σαν μέσα ροής. Απευθύνεται κυρίως σε μαθητές και διδάσκοντες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ωστόσο τα μέσα ροής βρίσκονται στη διάθεση όλων των ενδιαφερομένων χωρίς επιβάρυνση. Ένα πλήθος από 2600 σύντομα βίντεο είναι ταξινομημένα σε κατάλογο σύμφωνα με το γνωστικό αντικείμενο ή με την ηλικιακή ομάδα (νήπια, βασική εκπαίδευση, δευτεροβάθμια εκπαίδευση). Ο ιστότοπος λειτουργεί καθαρά ως βιντεοθήκη και προσφέρει τη δυνατότητα αναζήτησης εισάγοντας λέξεις-κλειδιά καθώς και συμβουλές σχετικά με τη διαδικασία της αναζήτησης.

Οι διδάσκοντες και οι μαθητές επισκέπτονται τον ιστότοπο και ανατρέχουν στον κατάλογο που είναι δομημένος με βάση το γνωστικό αντικείμενο (π.χ. Ιστορία ή Γεωγραφία). Δεν απαιτούνται ειδικές τεχνικές προϋποθέσεις για την προβολή των μέσων ροής. Συνιστάται η σύνδεση ευρείας ζώνης, ωστόσο τα μέσα ροής διατίθενται ακόμα και μέσω σύνδεσης μικρότερου εύρους ζώνης. Οι μόνες επιπλέον πληροφορίες που παρέχονται είναι τα κείμενα που περιέχουν τα λόγια του βίντεο και κάποιες εικόνες. Δεν διατίθεται πρόγραμμα διδασκαλίας των μαθημάτων και η διαδραστική επικοινωνία περιορίζεται μόνο στους χειρισμούς «έναρξη», «διακοπή» και «κλείσιμο» του βίντεο.

Σύμφωνα με το φόρουμ του SchoolTV Beeldbank, οι περισσότεροι χρήστες κάνουν χρήση του προγράμματος σε ατομικό επίπεδο, είτε στο σπίτι, είτε στην τάξη. Εξαιτίας του μικρού μεγέθους προβολής του μέσου ροής, είναι δύσκολη η χρησιμοποίησή του σε όλη την τάξη. Οι αντιδράσεις στο φόρουμ ποικίλουν, όμως τα περισσότερα παιδιά δείχνουν ενθουσιασμό για το βίντεο ροής που χρησιμοποιούν. Το 80% των μαθητών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση έχει έρθει σε επαφή με τα βίντεο Beeldbank και 50% των δασκάλων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση δηλώνει ότι έχει χρησιμοποιήσει το πρόγραμμα στην τάξη. Η επισκεψιμότητα του ιστότοπου ανέρχεται καθημερινά κατά μέσο όρο σε 700 άτομα. Η SchoolTV Beeldbank διαθέτει έναν μεγάλο κατάλογο από ενημερωτικά νέα (newsletter) στοχευμένο σε γνωστικά αντικείμενα ή ενδιαφέροντα της σχολικής κοινότητας.

Η SchoolTV Beeldbank είναι μη εμπορική υπηρεσία του κρατικού φορέα TELEAC/NOT, που έχει την ευθύνη για την παραγωγή βίντεο για την εκπαιδευτική τηλεόραση. Από πλευράς TELEAC/NOT υπάρχει η τάση ώστε το Beeldbank να παρέχει ένα ολοκληρωμένο μαθησιακό περιβάλλον με κείμενα, κινούμενα σχέδια και συνοδευτικό υλικό για την υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας. Μια ακόμη τάση αποτελεί και η παροχή οδηγιών σε διδάσκοντες σχετικά με τον τρόπο ένταξης του βίντεο ροής σε συνθήκες σχολικής τάξης.
Προς το παρόν αποτελεί ένα πρότυπο παράδειγμα οπτικοποίησης πληροφοριών εκπαιδευτικού χαρακτήρα.
Πηγή: Σοφί@.Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση.

Δεν υπάρχουν σχόλια: