Τετάρτη, 24 Αυγούστου 2011

Student Interactives

 Χρήσιμα on line διαδραστικά εργαλεία που βοηθούν τους μαθητές να οργανώσουν κριτικά τη σκέψη τους και παράλληλα να διασκεδάζουν.

Organizing & Summarizing     See All
These tools help students with the critical steps that come between research and writing.

Bio-Cube is a useful summarizing tool that helps students identify and list key elements about a person for a biography or autobiography.
 
Inquiry & Analysis       See All
Got research questions? These online tools can help students develop and answer them.

Fact Fragment Frenzy provides elementary students with an online model for finding facts in nonfiction text, then invites students to find facts in five sample passages.

 
Writing Poetry    See All
From inspiration to publication, these tools turn students into poets.

In this online tool, elementary students can write poems about shapes in four different themes: Nature, School, Sports, and Celebrations.
 
 

Writing & Publishing Prose     See All
Whether your students are writing essays, stories, or letters, these online tools can help.

The Letter Generator is a useful tool for students to learn the parts of a business or friendly letter and then compose and print letters for both styles of correspondence.


 
Learning About Language      See All
These games and tools are fun, while at the same time helping children learn how letters, sounds, and words work.

Using Construct-a-Word, students learn letter-sound correspondence by combining a beginning letter or blend to a word ending to create words.

Δεν υπάρχουν σχόλια: