Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2012

Εκδήλωση στις εκδόσεις Αρμός

«Τοῦ ἀντιπροχθὲς Φόνισσα
καὶ οἱ “φονεῖς” τῆς σήμερον…»

Μιὰ φιλοκαλικὴ ἀνάγνωση
στὴ Φόνισσα τοῦ Παπαδιαμάντη

εισηγητής: Λάμπρος Σιάσος
Καθηγητής στην Ιστορία της Φιλοσοφίας, Τμήμα Θεολογίας, Α.Π.Θ.


Αἴνιγμα δυσερμήνευτον, ἡ θαυμαστὴ ἀντοχὴ καὶ γοητεία τοῦ Παπαδιαμαντικοῦ ἔργου. Ἐνῶ δέχθηκε ἀμέτρητες ἑρμηνευτικὲς σμικρύνσεις ἀπὸ εἰδικούς, ἐνῶ συκοφαντήθηκε ἀπὸ εὐσεβεῖς, ἐνῶ στιγματίστηκε ἀπὸ στρατευμένες, τάχα καὶ προοδευτικὲς ἰδεολογίες, τὸ ἔργο του ἀνθίσταται καὶ ἡ μαγεία του παραδόξως αὐξάνεται. Τὸ σῶμα τοῦ Παπαδιαμαντικοῦ ἔργου ὀρθοῦται ὁσημέραι εὐμορφότερον. Κατάστικτον τοῖς μώλωψι ἀπὸ ποικίλους λιθοβολητές. Πλὴν  καί, στὸ εἶδος του, μοναδικῶς πανσθενουργόν.
Ἀτελὴ ἐξήγηση στὸ παράδοξον αὐτὸ θὰ κοινολογήσει ὁ Δρ. Λάμπρος Χρ. Σιάσος στὸ Ὑπερῶον τοῦ «Ἁρμοῦ». Γιὰ νὰ δείξει ὅτι κάτω ἀπὸ τὴν πλοκὴ καὶ τὴν δομὴ τῆς Φόνισσας ὑπόκειται ὡς προπλασμὸς ζωγραφικὸς ἡ ἐκκλησιαστικὴ διδασκαλία «Περὶ τῶν ἐμπαθῶν λογισμῶν». Καὶ ὅτι ὁ Παπαδιαμάντης τὴν προσλαμβάνει τόσον δημιουργικὰ ὥστε νὰ τὴν καθιστᾷ ἕως τῆς σήμερον ἀπροσδοκήτως –μόνην αὐτή– λειτουργική.

Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου, στις 19.00
στο βιβλιοπωλείο του Αρμού
(Μαυροκορδάτου 11, Πλησίον Ι.Ν.Ζωοδόχου Πηγής, Ακαδημίας, Αθήνα)
τηλ. 2103830604

Θα ακολουθήσει συζήτηση με το κοινό


ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΡΜΟΣ
www.armosbooks.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: