Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου 2014

Το 1ο πανελλήνιο συνέδριο του eTwinning


Η Ελληνική Υπηρεσία Υποστήριξης eTwinning σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, το ΙΤΥΕ "Διόφαντος" και την Ελληνική Ένωση για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, συνδιοργάνωσαν το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο eTwinning με θεματική: «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στα συνεργατικά σχολικά προγράμματα». Το συνέδριο έγινε στις 14-16 Νοεμβρίου 2014, στην Πάτρα, στο ξενοδοχείο Porto Rio. Το συνέδριο απευθύνθηκε σε κάθε εκπαιδευτικό, ανεξαρτήτως γνωστικού αντικειμένου και βαθμίδας εκπαίδευσης, ο οποίος επιθυμεί αφενός, να αξιοποιήσει τις Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνίας στην εκπαιδευτική διαδικασία και αφετέρου, να προωθήσει τη σχολική συνεργασία σε Ευρωπαϊκό, Διεθνές και Εθνικό επίπεδο με αφορμή την έναρξη του νέου Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+.

Η έναρξη του συνεδρίου την Παρασκευή το πρωί στις 14/11 ξεκίνησε με την επιμόρφωση του σώματος των πρεσβευτών. Οι εισηγήσεις θεωρώ ότι συνέβαλαν στη δημιουργία ενός ενημερωτικού πλαισίου από το οποίο έγινε και πρόσληψη νέων πληροφοριών, αλλά  ανατροφοδότηση υφισταμένων γνώσεων. Μέσα από συγκεκριμένες εισηγήσεις έγινε σαφές ότι για να επιτύχει ο εκπαιδευτικός στον ρόλο του ως διαχειριστής της μάθησης στο Etwinning , εκτός του ότι πρέπει να κατέχει σε βάθος το επιστημονικό αντικείμενο, πρέπει να διαθέτει και ικανότητες οργάνωσης, επικοινωνίας και αξιολόγησης.


 

Δεν υπάρχουν σχόλια: