Κυριακή, 6 Φεβρουαρίου 2011

Σειρά των εκδόσεων Gutenberg με τίτλο «ΨηφιΑυτενεργώ»
1.    ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Συγγραφέας: Αλέξης Τότσικας
Εκδόσεις:  Gutenberg (2006)
Σελίδες:  214
ISBN: 960-01-1103-0

2.    ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΙΑ ΤΗ Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Συγγραφέας: Αλέξης Τότσικας, Συλλογικό έργο
Εκδόσεις:  Gutenberg (2007)
Σελίδες: 224
ISBN: 978-960-01-1103-0
3.    ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Συγγραφέας : Αλέξης Τότσικας, Συλλογικό έργο
Εκδόσεις :  Gutenberg (2009)
Σελίδες : 245
ISBN: 978-960-01-1252-8
Στο πλαίσιο της ψηφιακής τάξης για το Γυμνάσιο έχουν κυκλοφορήσει αρκετά βοηθητικά βιβλία, προκειμένου να υποστηρίξουν μαθητές αλλά και εκπαιδευτικούς σε αυτή τη νέα διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης με τη χρήση των Τ.Π.Ε. Ενδιαφέρον παρουσιάζει, για το μάθημα της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, η σειρά των εκδόσεων Gutenberg με τίτλο «ΨηφιΑυτενεργώ» του Α. Τότσικα που φιλοδοξεί να παίξει διττό ρόλο. Αφενός πρόκειται για ένα κλασικό βοήθημα στην ύλη του σχολικού εγχειριδίου, αφετέρου με τον ψηφιακό δίσκο που συνοδεύει το βιβλίο προσφέρεται μια άλλη διάσταση πιο «διαδραστική» για τους διδάσκοντες και τους διδασκόμενους.

Το βιβλίο περιέχει αναλυτικά την ύλη με επεξηγήσεις και σχόλια, παραδείγματα και απαντήσεις στις ερωτήσεις και τις ασκήσεις του σχολικού εγχειριδίου, συντελώντας σε μια επαγωγική και εποπτική παρουσίαση της ύλης, χωρίς κουραστικές λεπτομέρειες.

Επιχειρεί μέσω πολύ καλά οργανωμένων φύλλων εργασίας να εξασκήσει τους μαθητές σε περισσότερες ασκήσεις και τεστ κατανόησης αλλά και εμπέδωσης της ύλης των αρχαίων ελληνικών. Σε αυτό το σημείο αξίζει να επισημανθεί ότι το επίπεδο το ασκήσεων απαιτεί ιδιαίτερα καταρτισμένους μαθητές και ίσως θα ήταν προτιμότερη μια διαβάθμιση των ασκήσεων σε διαφορετικά επίπεδα δυσκολίας.

Το CD-ROM που συνοδεύει το βιβλίο περιέχει μια παρουσίαση της θεωρίας και τεστ αξιολόγησης. Πρόκειται για μια εφαρμογή flash που θυμίζει περισσότερο μια παρουσίαση σε PowerPoint, με τα γνωστά κουμπιά «προηγούμενο – επόμενο» για μετάβαση σε επόμενες οθόνες. Η γραμμική αυτή προσέγγιση είναι αρκετά δεσμευτική, ιδιαίτερα για το μαθητή που θα θελήσει να μελετήσει και να εξασκηθεί στο δικό του προσωπικό Η/Υ, καθώς δε δίνει δυνατότητες επιλογών ανάλογα με το επίπεδο ή τις προσωπικές του απορίες. Για τον εκπαιδευτικό που θα θελήσει να χρησιμοποιήσει σε διαδραστικό πίνακα την ψηφιακή παρουσίαση της θεωρίας είναι μια εύκολη, αλλά πρόχειρη και απλοϊκή επιλογή. Ελλείψει, όμως, άλλου υλικού είναι και αυτό μια πρώτη λύση, τουλάχιστον για όσους ακόμη δυσκολεύονται να δημιουργήσουν το δικό τους εκπαιδευτικό περιεχόμενο.

Σχετικά με τις ασκήσεις και τα τεστ που περιέχει ο ψηφιακός δίσκος υπάρχει μόνο ένα βασικό μειονέκτημα. Οι ασκήσεις που αφορούν το λεξιλόγιο και την ετυμολογία παρουσιάζουν μια ποικιλία τύπων με συμπλήρωση κενού ή drop - down menu και θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν διαδραστικές. Οι ασκήσεις, όμως, της γραμματικής μπορούν μόνο να λυθούν «προφορικά» ή να εκτυπωθούν, κάτι που ακυρώνει τη λογική του CD-ROM, αφού θα μπορούσαν να περιλαμβάνονται και στο ήδη τυπωμένο βιβλίο. Τέλος, κατά τον έλεγχο των ασκήσεων δίνεται μόνο η σωστή απάντηση, άμεσα, χωρίς την παροχή κάποιας ανατροφοδότησης για τις σωστές αλλά και κυρίως για τις λανθασμένες απαντήσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια: