Παρασκευή, 4 Φεβρουαρίου 2011

ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ PROJECT


::Αρχή της μεθόδου :
Τα μέλη των ομάδων είναι ισότιμα και ο διδάσκων είναι συντονιστής και όχι δάσκαλος.
::Τα θετικά της μεθόδου project
::Το θέμα που επιλέγεται πρέπει να είναι:
- να δουλεύεις σε ομάδα
- κάνεις επιλογή
- παίρνεις αποφάσεις
- καταλήγεις σε πολιτική
- συνεργασία μεταξύ τους
- βίωμα
- κοινωνικό πρόβλημα
- σημαντικό γεγονός
    Πρέπει επίσης να εξεταστεί αν υπάρχει     υλικό και πραγματικό ενδιαφέρον.
::1η ΦΑΣΗ
::2η ΦΑΣΗ
- επιλογή θέματος
- στόχοι- ευαισθητοποίηση (υλικό)
- ανταλλαγή απόψεων
- ταξινόμηση & κατηγοριοποίηση ιδεών
- εντοπισμός ενοτήτων
Προγραμματισμός διδακτικών ενοτήτων
- χωρισμός σε υποομάδες
::3η ΦΑΣΗ
::4η ΦΑΣΗ
- απόκτηση γνώσεων
- καλλιέργεια ικανοτήτων, δεξιοτήτων
- αξιολόγηση(αυταξιολόγηση, ετεροαξιολόγηση)
- διάρκεια δουλειάς
- διαλλείματα για ενημέρωση
- στο τέλος του προγράμματος, ερωτηματολόγια (προφορικά, γραπτά)
::Ο στόχος του project
::Αξιολόγηση προγράμματος
- απόκτηση γνώσεων
- καλλιέργεια ικανοτήτων, δεξιοτήτων
- ερωτηματολόγιο αρχικής και τελικής    μέτρησης
- εκθέσεις εκπαιδευτικών
- φύλλα εργασίας εκπαιδευτικών
- εκθέσεις από την επιτροπή του    προγράμματος
::Αρχές για την κατάστρωση προγράμματος
1- λαμβάνονται υπόψην τα ενδιαφέροντα των παιδιών
2- οι ατομικές διαφορές
3- να έχει σχέση με την καθημερινότητα
4- να συμβαδίζει με τα στάδια ανάπτυξης του παιδιού
5- η προηγούμενη εμπειρία
6- να γίνει δραστηριοποίηση με οικονομία χρόνου
7- να είναι πρόγραμμα ευλύγιστο και εύκολα προσαρμόσιμο.
::ΤΑ ΣΤΑΔΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ PROJECT
1- Επιλογή θέματος - πρωτοβουλία (ανήκει στα μέλη της ομάδας της τάξης)
2- Χωρισμός σε ομάδες (κατά θεματικό αντικείμενο, ανταλλαγή απόψεων)
3- Καταμερισμός εργασιών-καθορισμός πλαισίου δράσης (υποχρεώσεις ομάδας, πηγές πληροφόρησης, επισκέψεις ειδικοί, ρυθμός εργασιών, χρονοδιάγραμμα, φάκελος συγκέντρωσης υλικού,ημερολόγιο δραστηριοτήτων)
4-Έρευνα-συγκέντρωση υλικού (επισκέψεις, βίντεο, φωτο, έρευνα, συνέντευξη, ομιλίες)
5-Καταγραφή και επεξεργασία υλικού της ομάδας
6-Τακτική αλληλοενημέρωση των ομάδων (ανακαθορισμός στόχων και ενεργιών)
7-Σύνθεση των εργασιών των ομάδων
8-Παρουσίαση(έκθεση εργασιών και υλικού, γιορτή, στη σχολική κοινότητα)
9- Δράση (προτάσεις προς υπεύθυνους, δημοσιεύματα στον τύπο)
10-Αξιολόγηση (με ερωτηματολόγιο, επιλογή κανόνων για τήρηση, τροποποίηση συμπεριφοράς)
::ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την καλύτερη εφαρμογή της μεθόδου project είναι καλά να γίνει χρήση του διαδυκτίου, όπως επίσης να υπάρξει συνεργασία και με τους άλλους εκπαιδευτικούς του σχολείου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: